Scan leefbare wijken voor uw wijk of gemeente

18 juli 2016

Scan leefbare wijken voor uw wijk of gemeente

Bewoners hebben zelf vaak heel goede en creatieve oplossingen om de leefbaarheid van hun wijk te verbeteren. In samenwerking met de gemeente kunnen die vervolgens snel uitgevoerd worden. Scan Leefbare Wijken is een instrument dat de provincie Overijssel beschikbaar stelt met als doel een bijdrage te leveren aan een gezonde en veilige woon- en werkomgeving. Vanuit een wijkgerichte, duurzame insteek, geeft de scan inzicht in het welbevinden van de inwoners en gebruikers van de wijk. Deze scan wordt ingezet op die plekken waar bewoners en gebruikers (milieu)hinder ondervinden van bedrijfsactiviteiten, autoverkeer, spoor, etc.

Samen met de inwoners en gebruikers is de leefkwaliteit van de wijk onder de loep genomen en zijn er oplossingen bedacht. De oplossingen zijn door vertaald naar haalbare en betaalbare maatregelen waar gemeente, bewoners en bedrijven een bijdrage aan leveren. Deze maatregelen hebben tot doel de beleefde (milieu)hinder positief te beïnvloeden. En dit heeft mooie dingen opgeleverd!

De scan is al uitgevoerd in Enschede, Hengelo en Deventer, en recent in Haaksbergen. In Haaksbergen is samen met de bewoners van de wijken ’t Wolferink, Centrum ZW en Zienesch de beleving van de milieukwaliteit en leefbaarheid van de wijken in kaart gebracht.  Daarbij kwamen met name bruikbare suggesties naar voren om de overlast van het (vracht)verkeer in de wijk en nabijgelegen bedrijventerrein terug te dringen.

Natuur en Milieu Overijssel en Stimuland kunnen de scan kan dit jaar nog éénmaal uitvoeren. Wilt u meer informatie of heeft uw gemeente ook interesse in de scan Leefbare wijken? Neem dan contact op met Harry Roetert van Stimuland,  0529 – 47 81 80  of Loet van der Heijden van NMO, 038-  425 09 78.

scan leefbare wijken

Foto: Wethouder Loes Stokkers in gesprek met bewoners van Haaksbergen