Samen voor onze Leefomgeving: leer je groen en bekijk het stappenplan Omgevingswet

31 januari 2022

Samen voor onze Leefomgeving: doe mee met de cursus en bekijk stappenplan Omgevingswet

Je kunt meebeslissen over natuur, landschap en het milieu in je buurt door de nieuwe Omgevingswet. Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De wet gaat over wonen, werken, landbouw, natuur, bouwen en luchtkwaliteit. De wet bepaalt welke regels er gelden in je omgeving. Waar komen bijvoorbeeld nieuwe woningen, hoe hoog mag er gebouwd worden, waar gaan we energie opwekken en hoe beschermen we de natuur? Op de website Samen voor onze Leefomgeving vind je handige tools die jou helpen om met de Omgevingswet aan de slag te gaan. 

Samen voor onze Leefomgeving is een samenwerkingsverband van verschillende natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties. Samen informeren wij over de Omgevingswet en ondersteunen we bij het uitoefenen van invloed op de leefomgeving via de Omgevingswet. In dit artikel presenteren we nieuwe hulpmaterialen.

Online cursus: Leer je Groen

Op het e-learning platform Leer je Groen kun je een online cursus volgen over Omgevingswet. In de cursus leer je hoe je te weten komt wat jouw gemeente van plan is en hoe je zelf een rol kunt spelen bij groene plannen en initiatieven. Het kost je ongeveer 40 minuten om de hele module te doorlopen.

Info, stappenplan en voorbeelden van eigen initiatieven

Je hebt een goed idee of je hebt het initiatief genomen om je buurt, dorp, of stad leefbaarder te maken. De Omgevingswet maakt groene initiatieven mogelijk, maar hoe pak je dat aan? Hoe realiseer je bijvoorbeeld een voedselbos of een vogelvriendelijke tuin? Ook daarover vind je informatie en een stappenplan op de website. Ook vind je hier links naar inspirerende voorbeelden van eigen initiatieven.

Voorbeelden van zienswijzen

Als inwoner kan je meedenken over de omgevingsvisie en omgevingsplan van je gemeente. Je kan bij de gemeente jouw groene en duurzame ideeën, wensen en voorstellen inbrengen. Dat doe je bijvoorbeeld door een brief te sturen: dit heet een zienswijze indienen. Ben je benieuwd naar voorbeelden van zienswijzen van andere (vrijwilligers)organisaties? Op de website zijn er een aantal te vinden die als inspiratie kunnen dienen als je zelf met een zienswijze aan de slag wil.

Dit houdt de nieuwe Omgevingswet in

In deze animatie van Samen voor onze Leefomgeving wordt kort uitgelegd wat de Omgevingswet is.

31 januari 2022

Voorbeeld: Stichting Natuurbelang De Onlanden stelt visie op

Op de website lees je ook een artikel over Stichting Natuurbelang De Onlanden die besloten heeft een visie op te stellen. In de Onlanden, dat is een grootschalig natuur- annex waterbergingsgebied in de kop van Drenthe, wordt ruimte gezocht voor een aantal maatschappelijke en economische opgaven. Deze ontwikkelingen kunnen nadelige effecten hebben op De Onlanden. Maar belangrijker nog: in dit gebied liggen ook kansen voor versterking van de natuur. Daarom heeft de stichting Natuurbelang De Onlanden het initiatief genomen om een eigen visie op dit gebied te geven.

 

Op de website www.samenvooronzeleefomgeving.nl vind je nog meer nieuwe artikelen en uitlegvideo’s, zoals de animatievideo hierboven.