Samen met gemeente en bewoners werken aan droge voeten in Bornerbroek

15 juni 2016

Samen met gemeente en bewoners werken aan droge voeten in Bornerbroek

DSCF5468Bij hevige, langdurige regenval lijkt de Bolschersmors in Bornerbroek (gemeente Almelo) wel het afvoerputje van Bornerbroek en omgeving! Niet alleen al het hemelwater stroomt in grote hoeveelheden naar dit laagste punt, ook het riool raakt overbelast en stroomt richting de Bolschersmors. Hierdoor komen putdeksels omhoog en zijn wc’s niet meer bruikbaar. Ook de grondwaterstand is hoog, soms tot wel  40 cm onder het maaiveld. Dat maakt de afvoer van hemelwater via de bodem  bijna onmogelijk. Tijd voor actie! Tijd voor verandering! Gemeente Almelo, bewoners van De Mors en Natuur en Milieu Overijssel zijn onder de titel Morsdroog gestart met een klimaat- en waterrobuuste inrichting van de Bolschermors.

DSCF5490Aanpak wateroverlast
Gemeente Almelo en Waterschap Vechtstromen zijn begonnen met een serieuze, grootscheepse aanpak van de problemen in de Bolschersmors. Halverwege 2016 wordt de boel opengebroken en wordt er naast het huidige (gemengde)  riool een extra hemelwater afvoer-systeem aangelegd waardoor  zoveel mogelijk relatief schoon regenwater van daken en wegen apart kan afwateren op (nieuwe) beken en sloten. Om het grondwaterprobleem op te lossen wordt ook het drainagesysteem vernieuwd.  Om wateroverlast verder aan te pakken zijn ook maatregelen bovengronds, zowel op openbare als particuliere grond, belangrijk.  Wat kan dat zijn? Bijvoorbeeld geen asfalt maar waterdoorlaatbare verharding. Geen regenwater van het dak naar het riool maar naar het nieuwe  hemelwater afvoersysteem.  Vervangen van de huidige verkeersdrempels door omgekeerde drempels die het regenwater niet vasthouden, maar afvoeren. Het zijn allemaal maatregelen voor een klimaatactieve inrichting van de Bolschermors waarbij Natuur en Milieu Overijssel adviseert

Bewoners van de Bolschersmors in actieDSCF5489
Naast alles wat de gemeente ondergronds aanpakt willen wij met bewoners samenwerken aan een plan voor de bovengrond, zowel op openbaar terrein als particulier terrein.  De gemeente Almelo, Natuur en Milieu Overijssel en de kerngroep van bewoners gaan aan de slag met een schetsontwerp voor een waterbestendige inrichting van de wijk. Ook wordt gekeken wat mensen op hun eigen perceel kunnen doen. Natuur en Milieu Overijssel begeleidt het proces. De aankomende weken bezoekt  de kerngroep iedereen in de Bolschersmors persoonlijk, om informatie te geven over alles wat er staat te gebeuren. Maar ook vragen ze naar ideeën en wensen voor de grondwerkzaamheden, herinrichting en maatregelen op eigen terrein.

Overlast van werkzaamheden beperken
Het kan niet anders dan dat de grondwerkzaamheden overlast veroorzaken voor de bewoners van de Bolschersmors. Maar in overleg met de bewoners wordt alles  zorgvuldig besproken en gepland om de overlast tot een minimum te beperken. Een kleine kerngroep van bewoners zoekt met de gemeente naar de meest optimale planning en  fasering van het straat en grondwerk om zo de bereikbaarheid en veiligheid niet in gevaar te brengen.

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contct opnemen met Livia Leysen, tel (038) 4250976 of per mail: leysen@natuurenmilieuoverijssel.nl.