Samen met bewoners groen inrichten in Groen van Betekenis

25 februari 2016

Samen met bewoners groen inrichten in Groen van Betekenis

groen van betekenis

Natuur en Milieu Overijssel gaat in het project Groen van Betekenis drie pilots uitvoeren, waarbij kansrijke bewonersinitiatieven ondersteuning krijgen bij het ontwikkelen van groen in de wijk. Het gaat in deze pilots om het ontwikkelen van routekaarten, waarin staat hoe je in co-creatie van overheden, bewoners en andere betrokken partijen de inrichting van groene plekken in wijken kunt organiseren.

Uit recent uitgevoerd onderzoek door de Provincie Overijssel naar natuurbeleving door inwoners uit Overijssel blijkt dat meer groen in en om de stad één van de grootste wensen is ten aanzien van het natuurbeleid. Met het project Groen van Betekenis wil Natuur en Milieu Overijssel in het kader van het programma Natuurbreed van provincie Overijssel drie pilots uitvoeren om het groen in en om de stad samen met overheden en bewoners verder te ontwikkelen. Deze initiatieven enthousiasmeren en stimuleren bewoners om ook in hun eigen straten en tuinen groen te creëren. De drie pilots zijn input voor routekaarten die andere bewonersgroepen en overheden kunnen inspireren en ondersteunen in de aanpak van vergroening in hun eigen leefomgeving.

Uiterwaarden in Holtenbroek (Zwolle)
Samen met Travers Welzijn, gemeente Zwolle en inwoners van de wijk Holtenbroek gaan we een nieuwe invulling geven aan de uiterwaarden rondom wijkboerderij de Klooienberg. Deze uiterwaarden liggen aan het Zwarte Water en het gaat om een gebied van 4 hectare. Travers Welzijn wil dat het gebied een echte wijkfunctie gaat krijgen waar bewoners uit Holtenbroek kunnen ontspannen en recreëren.

Tijdelijke invulling van bedrijventerrein in Torenlanden (Steenwijk)
In de wijk Torenlanden, tegen het centrum van Steenwijk, ligt een terrein dat bestemd is als bedrijventerrein. Belangengroep Steenwijk Noord heeft het initiatief genomen om samen met bewoners en andere partijen een tijdelijke invulling te geven aan het stuk groen. Zo kunnen bewoners hier recreëren en ontspannen en kan de nabijgelegen school het gebied gebruiken voor educatie.

Groen tussen de flats van de Rembrandtlaan (Enschede)
Samen met gemeente Enschede, Vereniging van Eigenaren en bewoners van zes flats op de Rembrandtlaan gaan we een stukken groen tussen de gebouwen inrichten. Deze stukken groen krijgen een functie voor het tijdelijk opvangen van water, de biodiversiteit zal toenemen en er komt meer ruimte voor recreatie. Dit initiatief sluit aan op de aanleg van de nieuwe stadsbeek die door de wijken Pathmos en Stadsveld gaat lopen. Ook kijken we naar de mogelijkheid om groen op de daken van de flats te realiseren.

Wil je meer informatie over Groen van Betekenis? Neem dan contact op met Ruud Pleune, 038-4250960, pleune@natuurenmilieuoverijssel.nl.