Samen maken we betere plannen

10 februari 2016

Samen maken we betere plannen

Hoe benut je kennis van bewoners en lokale groepen in de nieuwe Omgevingswet

samen maken we betere plannen

Samen maken we betere plannen is een portfolio voor overheden die Natuur en Milieu Overijssel heeft uitgebracht met het oog op de nieuwe Omgevingswet die in 2018 ingaat. Dit portfolio biedt een aantal best-practises waarbij overheden in de planvorming samenwerkt met bewoners en lokale groepen.

In 2018 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Deze ene wet integreert verschillende wetten met elk hun eigen procedures, planvormen en regels. Dit bevordert een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving en maakt het mogelijk om projecten in de fysieke leefomgeving te versnellen en verbeteren.

Participatie
In de Omgevingswet staat decentrale besluitvorming door gemeenten centraal.  De wet gaat ook uit van meer participatie door inwoners en (lokale) partijen. Het idee is dat door vroegtijdige participatie goede plannen worden gemaakt, die ook op draagvlak kunnen rekenen. Alle partijen voelen zich bij een goede participatie ook betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en plannen.
In Overijssel werken lokale natuur- en milieugroepen al vaak volgens de nieuwe werkwijze die door de nieuwe Omgevingswet wordt gestimuleerd. In plaats van het indienen van bezwaar of beroep werken veel lokale groepen al graag mee in het voortraject van de planvorming. Een werkwijze en ontwikkeling die door Natuur en Milieu Overijssel al jaren stimuleert en faciliteert.

Samen maken we het landschap
In de krant Samen maken we betere plannen laten wij een paar voorbeelden zien van lokale natuur- en milieuorganisaties die via het maken van eigen visies en plannen vooroplopen bij het verbeteren van hun eigen leefomgeving. Deze voorbeelden kunnen inspirerend werken en laten  lokale overheden zien dat deskundigheid van lokale groepen en inwoners kan leiden tot betere plannen en tot een mooi en duurzaam Overijssel.

U kunt de krant Samen maken we betere plannen ook als PDF downloaden: Krant_Samen maken we betere plannen

omgevingswet overijssel

Matthijs Nijboer overhandigt de krant ‘Samen maken we betere plannen‘ aan gedeputeerde ‘Monique van Haaf’