Samen energie opwekken onverminderd populair

21 november 2017

Samen energie opwekken onverminderd populair

De groei van het aantal burgers, dat samen energie opwekt, is niet te stoppen. Het aantal energiecoöperaties in Nederland steeg in 2017 verder naar 392 (60 meer dan vorig jaar). Ook het aantal collectieve zon- en windprojecten is toegenomen. Deze projecten leveren genoeg stroom op voor 85.000 huishoudens. De groei zet naar verwachting ook komend jaar door. Er staat nu al een verdubbeling van het aantal zonne-energieprojecten en van het windvermogen op de planning. Dat blijkt uit de Lokale Energie Monitor 2017.

Ongekende groei
Het gaat de burgercollectieven voor de wind. Dankzij een professionelere aanpak, lokaal draagvlak en  krachtenbundeling slagen zij er steeds vaker in eigen windturbines of zonnedaken en -weides te realiseren (totaal 274 in 2017). 60% van de coöperaties houdt zich bezig met de wederverkoop van groene energie, 70% met energiebesparing en 60% organiseert collectieve inkoop van energie. Siward Zomer namens ODE Decentraal: “De energiecoöperaties groeien en worden steeds sterker. Dat is ongekend voor een sector die vijf jaar geleden nog in de kinderschoenen stond.”

Zonprojecten
De energiecoöperaties hebben in 2017 100 nieuwe collectieve zonprojecten gerealiseerd. Standaardisatie, specialisatie en krachtenbundeling is de trend. In totaal is er nu voor 37 MWp aan zonvermogen collectief opgewekt, dat is 53% meer dan in 2016.  De meeste zonne-energie wordt  opgewekt in Friesland (10 MWp), gevolgd door Noord-Holland (5,7 MWp). Gelderland volgt als derde provincie met een opwek van 5,5 MWp. De verwachting is, dat het aantal zonprojecten in 2018/19 verdubbelt, onder meer door een flink aantal grote zonneweides dat gepland staat.

Windenergie
Dit jaar is het coöperatieve windvermogen vrijwel gelijk gebleven: 118 MW. Zuid-Holland is koploper met windenergie. Hier werd in 2017 ruim 35 MW opgewekt, gevolgd door Zeeland met ruim 32,5 MW. In het hele land staan grote windparken met coöperatieve windturbines in de startblokken voor 2018/2019, zoals windparken bij Geldermalsen, Tilburg en de Krammersluizen.

Positieve energiebeweging
De burgercoöperaties werken aan een duurzame energievoorziening, een leefbare omgeving, een sterke gemeenschap en economie. Ze zijn betrokken bij energieloketten, energiebesparingsacties, Buurkrachtwijken, maken eerste plannen voor aardgasloze wijken en wijken van de toekomst. “De betrokkenheid bij en draagvlak van burgers is van cruciaal belang voor de overgang naar duurzame energie, omdat deze transitie ons steeds meer gaat raken”, zegt Katrien Prins van HIER opgewekt.  “De Lokale Energie Monitor 2017 geeft zicht op een unieke beweging: de energietransitie van onderaf.”

Natuur en Milieufederaties ondersteunen energie-initiatieven
De 12 Natuur en Milieufederaties ondersteunen al sinds 2011 lokale energiegroepen in de provincies. Met de Energieservicepunten geven we eerstelijns begeleiding, bieden we kennis en organiseren we uitwisselingsmomenten. Ons doel is bewoners en lokale energiegroepen in positie te brengen om een duurzame energiehuishouding te kunnen realiseren. Hierin werken we samen met de lokale energiegroepen zelf, overheden, netbeheerders, bedrijven en woningcorporaties. Op de website Het Energie Initiatief zijn een aantal inspirerende voorbeelden te vinden.