Rijkswaterstaat gaat snoeien in de uiterwaarden

11 december 2014

Rijkswaterstaat gaat snoeien in de uiterwaarden

uiterwaarden
Foto: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat gaat bomen en struiken in de uiterwaarden snoeien, zodat ze bij hoogwater de doorstroming niet belemmeren. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) zal de ontwikkelingen volgen en waar nodig samenwerking zoeken met andere groene organisaties.

Het regent vaker en harder. Daardoor krijgen de Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoogwater. Als het water daarbij ook door de uiterwaarden gaat stromen, kan begroeiing de doorstroming belemmeren.

Focussen op de stroombaan

Daarom gaat Rijkswaterstaat snoeien in de begroeiing. Men bepaalt eerst voor elke uiterwaard welke ingreep het grootste effect heeft op de waterstand. Het gaat dan om de plekken waar het water bij hoogwater het hardst stroomt (de zogenoemde ‘stroombaan’).

Rekening houden met natuurwaarden

Bij de werkzaamheden houdt RWS naar eigen zeggen rekening met natuurwaarden. Waardevolle heggen en monumentale bomen blijven behouden. Ook houdt men rekening met beschermde dier- en plantensoorten, zoals de bever, kwartelkoning en stroomdalgrasland.

NMU volgt ontwikkelingen

De NMU zal de ontwikkelingen de komende tijd volgen. We houden hierover contact met de andere milieufederaties en andere natuurorganisaties.

Meer informatie

Rijkswaterstaat legt in een waterstaatslegger vast welk type begroeiing waar in de uiterwaarden is toegestaan. Deze is te raadplegen via de site van Rijkswaterstaat.

Meer informatie vanuit de NMU: Max Zevenbergen, tel. 030 – 2567 36