Rietplant Expeditie voor inwoners Kampen

11 april 2016

Rietplant Expeditie voor inwoners Kampen

FullSizeRender

In april en mei 2016 organiseert Natuur en Milieu Overijssel, namens het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, vier speciale Rietplant Expedities voor Kampenaren. De expedities vinden plaats langs het Drontermeer, waar aannemerscombinatie Isala Delta een nieuw rietmoeras aanlegt. Tijdens de expedities krijgen de deelnemers uitleg over de het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta en de ontwikkeling van het rietmoeras en de flora en fauna. Daarna steken de deelnemers de handen uit de mouwen en gaan zelf riet planten. Na het harde werk is er natuurlijk ook tijd voor een hapje en een drankje. 

Deelnemers van de Rietplant Expeditie zijn te gast in het werkgebied van aannemerscombinatie Isala Delta, die op dit moment grondwerkzaamheden uitvoert. Normaal staan er grote hekken om het ‘werkgebied’ en is het verboden terrein. Met de Rietplant Expeditie wil Natuur en Milieu Overijssel de inwoners van Kampen graag de mogelijkheid geven om met eigen ogen het gebied van dichtbij te bekijken.

Rietplant Expeditie
In Kampen en omstreken spreekt men veel over het nieuwe rietmoeras. Maar hoe ziet het er nu uit? Hoe wordt het project uitgevoerd? En welke gedachten en ideeën zitten er achter het project? Met de expeditie willen de projectorganisatie Ruimte voor de Rivier IJsseldelta en Natuur en Milieu Overijssel deze vragen beantwoorden en vooral laten zien hoe en waarom het stuk nieuwe natuur ontwikkeld wordt. De deelnemers bekijken de rietvelden en krijgen uitleg over het project en de bijzondere flora en fauna in het gebied. Gebroeders Visscher uit Genemuiden zijn verantwoordelijk voor het aanplanten van het nieuwe riet. Zij geven tijdens de expeditie uitleg over het riet en de manier waarop dit geplant moet worden. Veiligheid bij het werken staat voorop. Daarom zorgt Isala Delta voor hesjes en veiligheidshelmen.

Ontwikkeling van een uniek stuk natuur
Zowel in het Drontermeer als aan de zuidelijke oevers van het Zwarte Meer ontwikkelen provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten nieuw rietmoeras. Dat gebeurt enerzijds door uitbreiding van de bestaande rietoevers, maar vooral ook door aanleg van nieuw rietmoeras op voormalige landbouwgrond. Het gebied is van internationale betekenis. De ontwikkeling is mogelijk gemaakt door een Europese subsidie van het LifePlus-programma. Het nieuwe rietmoeras is het leefgebied van diverse bijzondere dieren. Moerasvogels zoals de roerdomp, de grote karekiet en het baardmannetje moeten er een plek vinden om voedsel te zoeken en te broeden. Ook bijzondere vissen als de kleine en grote modderkruiper en de bittervoorn gaan er zich thuis voelen. Al met een bijzonder project waarbij een stuk natuur gecreëerd wordt wat zowel in eigen land als op Europese schaal uniek is.

Deelname
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Annefloor Zuurbier, zuurbier@natuurenmilieuoverijssel.nl / 0384250960.

Er is ruimte voor 4 groepen van maximaal 25 deelnemers. De Rietplant Expeditie duurt 4 uur, de exacte datum wordt in overleg met de deelnemers vastgelegd.