Regenwaterambassadeur: haak aan en koppel af tijdens workshop

21 september 2017

Regenwaterambassadeur: haak aan en koppel af tijdens workshop

Op woensdag 11 oktober organiseren gemeente Deventer, Tauw, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Natuur en Milieu Overijssel een inspirerende workshop over het afkoppelen van regenwater van het riool. Deze workshop vindt plaats van 20.00 tot 22.00 uur in de Openbare Bibliotheek Deventer. Met als titel ‘Afkoppelen, waarom en hoe doe je dat?’ krijgen bezoekers op een laagdrempelige manier tekst en uitleg over nut en noodzaak én ontvangen ze een starterspakket om direct aan de slag te kunnen.

De workshop valt onder de vlag van het initiatief ‘Word regenwaterambassadeur!’. Een project waarin de gemeente Deventer, Tauw, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Natuur en Milieu Overijssel de handen ineen slaan om wateroverlast in stedelijk gebied tegen te gaan door zoveel mogelijk huishoudens in de gemeente Deventer regenwater te laten afkoppelen van het riool. Dat is nodig om de gevolgen van de klimaatverandering ook bij mensen thuis en in de straat op te kunnen vangen. Door het regenwater af te koppelen, verdwijnt het niet meer in het riool, maar loopt het de tuin in en infiltreert het in de bodem. Goed in tijden van veel neerslag én in periodes van droogte.

Door de steeds intensievere buien kan het riool de grote pieken niet altijd verwerken. Hierdoor kunnen straten onder water komen te staan en rioolwater ongezuiverd in sloten en vijvers terechtkomen. Afkoppelen van regenwater ontlast het rioolstelsel. Door dit water op te vangen in een regenton of te laten infiltreren in de tuin, is er water op voorraad in tijden van droogte. Met het water uit de regenton kan de tuin worden besproeid en door het te laten infiltreren is de grond sowieso niet meer zo droog. Tot slot hoeft het relatieve schone regenwater niet meer verwerkt te worden op de rioolwaterzuivering van het waterschap.

Waarom regenwaterambassadeur?
Het regent steeds vaker extreem hard. Daar kunnen het rioolstelsel en ons watersysteem in steden en dorpen niet tegen. Waterschappen en gemeenten zoeken naar oplossingen om onze leefomgeving aan te passen aan de klimaatverandering. Maar dat kunnen ze niet alleen. Al dat water leidt tot steeds meer overlast en zelfs tot schade aan woningen of bedrijfsgebouwen. Steden en dorpen moeten slim worden ingericht en het water opvangen waar het valt. Niet alleen in openbare terreinen, maar ook bij bewoners thuis.

De samenwerkende partijen nodigen inwoners, bedrijven en verenigingen graag uit om klimaat actief te zijn en ook zelf maatregelen te nemen. Dat kan op relatief eenvoudige manieren, zoals het afkoppelen van regenwater, maar bijvoorbeeld ook door meer ‘groen’ in de tuin aan te brengen in plaats van tegels.

Om huishoudens te stimuleren is, naast het beschikbaar stellen van subsidie, de rol van regenwaterambassadeurs bedacht. Deze ambassadeurs nemen maatregelen om bij hen thuis regenwater te infiltreren en daarna buren en naasten te enthousiasmeren om hun voorbeeld te volgen.