Regenwater afkoppelen? Watermarkt en voorbeeldtuin inspireren

15 februari 2017

Regenwater afkoppelen? Watermarkt en voorbeeldtuin inspireren

Bewoners van de Aa-landen, Waterschap Drents Overijsselse Delta, gemeente Zwolle en Natuur en Milieu Overijssel zijn vorig jaar samen het project ‘’Gezond in eigen tuin en huis in de Aa-landen’’ gestart. Doel van het project is om bewoners te verleiden om regenwater niet meer op het riool te storten, maar te laten infiltreren in de tuin. Met een voorbeeldtuin van bewoner Wim de Ruiter en de watermarkt van 4 februari kregen bewoners uitgebreide informatie en heel veel tips over hoe je regenwater afkoppelt.  

In de voorbeeldtuin van Wim zie je hoe regenwater dat van het dak afstroomt niet langer in het riool gestort wordt, maar wordt opgevangen in een regenton en geïnfiltreerd in de tuin. Bekijk

hier het fimpje dat we daarover maakten.
Op de watermarkt van 4 februari gaf Hovenier IJsselgroen persoonlijk advies, Wildkamp demonstreerde allerlei hulpmiddelen, de gemeente demonstreerde waterdoorlaatbare bestrating en het Waterschap gaf informatie over subsidiemogelijkheden. Op de markt presenteerden we ook de brochure Klimaat actieve stad, met daarin tips en voorbeelden van maatregelen.

Waarom afkoppelen?
Het scheiden van regenwater van het riool heeft diverse voordelen. Zo wordt het risico op wateroverlast op straat, in huis en in de tuin kleiner en kan de kwaliteit van het buitenwater verbeteren. Er is een kleinere kans op overstorten van vuil rioolwater in sloten, kanalen en vijvers, omdat het riool minder wordt overbelast. Dit heeft weer positieve invloed op de (water)flora en fauna. Doordat het water infiltreert in de grond en niet op het riool wordt geloosd, wordt verdroging tegengegaan. Door regenwater op te vangen in een regenton kan er tevens water worden bespaard voor bijvoorbeeld het sproeien van de tuin.