Rechtbank kritisch over Thermen Berendonck

8 december 2014

Rechtbank kritisch over Thermen Berendonck

De dassen in het recreatie- en natuurgebied De Berendonck zullen wel degelijk schade ondervinden bij de komst van een sauna- en wellnesscomplex. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bovendien zet zij vraagtekens bij de hele nut en noodzaak van de grootschalige plannen. Volgens de rechtbank is niet inzichtelijk gemaakt “of een thermencomplex de enige bevredigende oplossing is om het dalende bezoekersaantal op de Berendonck te kunnen keren”.

GNMF-directeur Volkert Vintges: “Met steun van Das&Boom hebben we kunnen aantonen dat de bouwplannen een bedreiging vormen voor de aanwezige dassenpopulatie. De uitspraak van de rechtbank geeft aan dat een dergelijk complex op die locatie écht niet kan”.

Flora- en Faunawet
Op verzoek van de GNMF vernietigde de rechtbank de ontheffing voor de Flora- en Faunawet die eerder was afgegeven. Die ontheffing was nodig voor de bouw van het grootschalige complex met toegangsweg en parkeerplaats voor 700 auto’s in het recreatie- en natuurgebied. In totaal zou 3,7 hectare natuur verloren gaan.
De rechtbank was het eens met de GNMF dat met name het verlies aan foerageergebied voor de dassen te groot zou zijn.

Andere locatie
De GNMF voelt zich gesterkt in haar mening dat De Berendonck toegankelijk en groen moet blijven. Al eerder hadden 3000 omwonenden en natuurliefhebbers een petitie tegen het bouwplan getekend. Ook vrezen andere sauna- en wellnessbedrijven en hotels dat zij weggedrukt worden door het grootschalige complex.

Raad van State
A.s. maandag 8 december behandelt de Raad van State het beroep dat de GNMF, mede namens 30 omwonenden en IVN Rijk van Nijmegen, tegen het bestemmingsplan heeft ingediend, als ook het beroep van drie regionale wellness-bedrijven.