Reactie op de Monitor Wind op Land

1 juli 2019

Reactie Natuur en Milieufederaties, Natuur & Milieu, Greenpeace en Milieudefensie op de Monitor Wind op Land

De doelstelling uit het Energieakkoord om in 2020 6.000 MW operationeel vermogen aan wind op land te realiseren, gaan we niet halen. Als het mee zit komen we in 2020 uit op bijna 80 procent van de doelstelling. Dat blijkt uit de Monitor Wind op Land, die vrijdag door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gepubliceerd is .

‘Teleurstellend dat we doelstelling niet binnen de gestelde termijn gaan halen’, luidt  de reactie van de Natuur en Milieufederaties, Natuur & Milieu, Greenpeace en Milieudefensie. De afgelopen jaren hebben ons een aantal lessen geleerd, met name over hoe belangrijk een goed participatieproces is voor het slagen van projecten. Met deze lessen is het mogelijk om snel na 2020 de doelstelling toch nog te halen en nieuwe doelen voor wind op land te ontwikkelen. Windenergie op land is nog steeds de meest kostenefficiënte vorm van groene stroom. We hebben windenergie dan ook keihard nodig om klimaatverandering nog op tijd tegen te gaan, nu en in de toekomst.

Participatie cruciaal

Keer op keer blijkt dat draagvlak voor wind op land een belangrijke voorwaarde is voor het realiseren van nieuwe windmolens en windparken. Dat participatie van omwonenden en de omgeving vanaf de start van nieuw te ontwikkelen windprojecten veel kan opleveren, laat het onlangs geopend windpark Windkrammer in Zeeland zien.  Met ruim 4.000 enthousiaste leden zal het park op de grens van Zeeland en Zuid-Holland voldoende energie produceren om ruim 100.000 huishoudens van groene stroom voorzien. Het is essentieel dat participatie een centrale rol krijgt in de Regionale Energie Strategieën, waar de uitvoering van de opwekking van duurzame elektriciteit in het vervolg neergelegd wordt. Ook op projectniveau is het vormgeven van goede participatie essentieel. Op dit moment werken 27 organisaties, die vorig jaar de Green Deal Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten tekenden, aan handreikingen en gedragscodes voor goede participatie.

Borging moet in de toekomst beter

In het Klimaatakkoord zijn doelstellingen opgenomen over het aandeel hernieuwbare energie. Dat is goed nieuws, maar gezien de achterstand die Nederland heeft in het behalen van haar winddoelstellingen, blijft versnelling en borging noodzakelijk.