Provincie Utrecht ondersteunt Utrechtse Energiecoöperaties

8 november 2018

Provincie Utrecht ondersteunt Utrechtse Energiecoöperaties

Provincie Utrecht stelt een bedrag van 2 ton beschikbaar om lokale energiecoöperaties te ondersteunen. Dit werd woensdag 7 november bekend gemaakt tijdens de regionale U-thuis bijeenkomst in het provinciehuis.

Tijdens de U-thuis bijeenkomst in het provinciehuis werd de ondersteuningsfaciliteit voor Utrechtse energiecoöperaties feestelijk gelanceerd. Gedeputeerde Pim van den Berg, Guus Ydema (coöperatie 2030.nu), Sijtze Brandsma (REScoopNL) en Josja Veraart (NMU) tekenden als eersten de samenwerking.

50 % Lokaal eigendom
Voor energiecoöperaties is de komende jaren een steeds grotere rol weggelegd in de ontwikkeling van wind- en zonne-energieprojecten. In het Klimaatakkoord wordt voorgesteld dat duurzame energieprojecten voor 50% in eigendom komen van de lokale gemeenschap. Minister Wiebes zet hiertoe momenteel een ontwikkelfonds op. Voor provincies is vooral lokaal zeggenschap van belang. In coöperaties kunnen duurzame energieprojecten worden ontwikkeld  door lokaal zeggenschap en in lokaal eigendom. Zo vallen de lusten van duurzame energie daar waar ook de lasten zijn.

Kennis overdragen
Pim van den Berg, portefeuillehouder Energietransitie van de provincie Utrecht: “Lokale energie initiatieven in de provincie Utrecht komen te vaak niet tot realisatie doordat zij expertise en met name capaciteit missen. Energiecoöperaties gaan daarom ondersteuning krijgen voor een aantal uren om duurzame energieprojecten verder te brengen. Lokaal actieve mensen lopen mee met professionele ontwikkelaars die lokale energieprojecten helpen realiseren. Zo wordt de kennis overgedragen naar de lokale partijen.”

Ondersteuningsfaciliteit
REScoopNL, de Natuur en Milieufederatie Utrecht en de lokale initiatieven hebben een plan opgesteld om energiecoöperaties in de provincie Utrecht zo goed mogelijk te ondersteunen. Door deze ondersteuning nu reeds op te starten, kunnen zij straks optimaal gebruikmaken van de landelijke ondersteuningsfaciliteit van Minister Wiebes, die in 2019 verwacht wordt.

Terugluisteren
NMU-projectleider Ieke Benschop vertelde bij Radio M over het provinciale budget voor energiecoöperaties. Terugluisteren kan via de site van RTV Utrecht.