Provincie Utrecht laat geen vieze roetbussen toe

16 december 2014

Provincie Utrecht laat geen vieze roetbussen toe

schone bus minder uitstoot
Foto: Wikimedia Commons

In de provincie Utrecht dreigen onnodig vervuilende bussen te gaan rijden, als de provincie haar eisen voor de komende OV-aanbesteding niet aanpast. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) dringt erop aan dat bussen ten minste voldoen aan de Euro VI norm, net als de veel schonere stadsbussen in Utrecht.

 

De provincie wil nu bussen toestaan die voldoen aan de zogenaamde EEV norm en maximaal 12 jaar oud zijn. Inmiddels zijn er echter veel schonere bussen op de markt, die voldoen aan de Euro VI norm. Die stoten 5 keer minder stikstofoxiden en 2 keer minder fijnstof uit. Een enorm verschil dus.

De gemeente Utrecht heeft bij haar aanbesteding van bussen in 2013 wél geëist dat alle bussen voldoen aan de Euro VI norm. Uit de eerste cijfers blijkt dat deze nieuwe bussen inderdaad zorgen voor schonere lucht in de stad. Deze stap vooruit gunt de NMU alle inwoners van de provincie Utrecht. De NMU roept de provincie dus op om de Euro VI norm ook aan te houden als uitgangspunt.

Bussen grootste boosdoeners qua roet

Mede dankzij de inzet van de NMU is er de laatste tijd aandacht in de Provinciale Staten geweest voor de roetproblematiek. Roetuitstoot zorgt voor forse gezondheidsproblemen, waardoor jaarlijks vele duizenden mensen ziek worden of zelfs overlijden. De provincie heeft zelf niet veel mogelijkheden om dit probleem aan te pakken, maar deze aanbesteding is er nu juist wél een.

Het busvervoer is op verschillende plekken in de provincie de grootste boosdoener op dit moment als het gaat om lokale luchtkwaliteit. In het ontwerp-programma legt de provincie de eisen neer rondom de aanbesteding van alle streekbussen in de provincie Utrecht vanaf 2016. Het baart de NMU zorgen dat de provincie in deze eisen te weinig aandacht besteedt aan de effecten van de bussen op de luchtkwaliteit in de provincie.

De provincie moet Euro VI norm eisen van vervoerders

De provincie zegt ‘een verdere verduurzaming van het OV’ te willen. Maar dat maakt ze in de ontwerp-eisen nu niet waar. Daarom pleit de NMU bij leden van Gedeputeerde Staten voor het eisen om voor alle bussen in de concessie de Euro VI als vereiste te stellen. Dat doet de NMU via een zienswijze.

De NMU hoopt dat de Statenleden hun verantwoordelijkheid nemen om te werken aan schone en gezonde lucht, en daarmee aan de gezondheid van de inwoners van de provincie Utrecht.