Provincie Noord-Holland stopt financiering kernreactor Pallas?

26 oktober 2015

Provincie Noord-Holland stopt financiering kernreactor Pallas?

Provinciale Staten van Noord Holland hebben begin deze maand besloten om het tweede deel van een lening voor een nieuwe kernreactor in Petten, Pallas, te weigeren. Dat onthult het onderzoeksprogramma van Radio 1 Argos. Argos had inzage in geheime stukken en sprak met Statenleden. Reden voor de weigering is een gebrek aan vertrouwen in de business case en de grote en snelle veranderingen op de markt voor medische isotopen.

Al vanaf 2010 heeft de Milieufederatie er bij de provincie op aangedrongen om te stoppen met de ontwikkeling vandeze reactor. Belangrijkste argument tegen de bouw van deze nieuwe kernreactor is altijd al geweest dat deze niet nodig is. Momenteel en zeker tegen de tijd dat de nieuwe Pallasreactor in gebruik genomen zal worden (in 2024!) zijn er voldoende veiligere, minder milieubezwaarlijke en goedkopere alternatieven voorhanden om medische isotopen te maken. Deeltjesversnellers, waarmee medische isotopen ook gemaakt kunnen worden, zijn veel veiliger en hebben veel minder milieubezwaren dan een kernreactor, waarbij altijd radioactief afval zal vrijkomen dat duizenden jaren veilig opgeslagen moet worden. Ook zitten bij een kernreactor altijd veiligheidsrisico’s voor de omgeving in geval van incidenten, rampen of terroristische aanslagen.

Samen met Stichting Laka ( Documentatie en Onderzoekscentrum Kernenergie)  heeft de Milieufederatie al eerder de provinciale Statenfracties op de hoogte gebracht van deze nieuwe ontwikkelingen en hen gevraagd om de 40 miljoen euro die de provincie Noord-Holland wilde investeren in deze nieuwe kernreactor in heroverweging te nemen.

Zie voor de uitgebreide berichtgeving Stichting Laka