Provincie Noord-Holland investeert in Natuurinclusieve landbouw

22 mei 2018

Provincie Noord-Holland investeert in Natuurinclusieve landbouw

Boer Gerard van der Krogt (samen met vrijwilliger Willem Overweg op de foto) heeft drie hectare grasland met 74 nesten van weidevogels.

In 2030 moet alle grondgebonden landbouw in Noord-Holland bijdragen aan behoud en versterken biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en water op en rond het bedrijf. Om dit te bereiken, stelt de provincie €750.000 beschikbaar om te investeren in kennis, netwerken te faciliteren, samenwerkingen te ondersteunen en kennisinnovatie te stimuleren. Natuur en Milieufederatie Noord-Holland stond aan de basis van dit plan.

Versterken van biodiversiteit
Landbouw dient volgens de provincie duurzaam te zijn. Dat betekent bewust (her-)gebruik van grondstoffen en energie. Natuurinclusief maakt deze ook ecologisch robuuster. Deze vorm van landbouw maakt gebruik van wat de natuur op en rond het bedrijf te bieden heeft, versterkt de biodiversiteit en belast de natuur zo min mogelijk. Landbouw komt voor in vele schakeringen en omstandigheden verschillen per gebied en per bedrijf. De provincie vindt dat elke boer moet kunnen bijdragen vanuit de kracht van zijn of haar bedrijf.

4 pijlers
Het programmabudget is beschikbaar voor onderwerpen die de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland ophaalde bij stakeholders. Het programma gaat uit van 4 pijlers: kennis, netwerk, keteninnovatie en gebiedstrajecten. Bij kennis gaat het om bijvoorbeeld stimuleren van praktijkgerichte cursussen voor boeren en verandering van aanbod bestaand agrarisch onderwijs. Bij de tweede pijler om het versterken van kleinere netwerken binnen bestaande en nieuwe structuren. Bij keteninnovatie onder meer om het zoeken naar nieuwe verdienmodellen. Tot slot bij de laatste pijler om de denkwijze achter natuurinclusieve landbouw toe te passen op gebieden waar natuurdoelen voorop staan en of er een business case mogelijk is voor een agrarisch bedrijf.


Bron: Provincie Noord-Holland