Prestatieafspraken in huursector moeten ambitieuzer

6 februari 2014

Prestatieafspraken in huursector moeten ambitieuzer

De afspraken over energieprestaties tussen gemeenten en woningcorporaties moeten ambitieuzer. Dit stellen de Natuur en Milieufederaties in een oproep aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Aedes, de koepel van woning­corporaties.
De Natuur en Milieufederaties hebben de VNG gevraagd om haar leden de prestatieafspraken aan te laten passen aan het nieuwe Energieakkoord en daarmee de ambitie te verhogen. Aedes is verzocht om haar leden te vragen de jaarlijks bereikte CO2-reductie en energiebesparing transparanter en beter te rapporteren.

Stook je Rijk
De Natuur en Milieufederaties doen hun oproep naar aanleiding van de start van het derde jaar van het project Stook je Rijk. Dit project van de Natuur en Milieufederaties en de Woonbond heeft als doel de energiebesparing in de huursector te versnellen. Het project brengt corporaties, raadsleden en huurders met elkaar in gesprek over knelpunten en kansen.
“Op basis van de conclusies uit 2013, moeten we er in 2014 een tandje bij zetten”, aldus projectleider Maarten Visschers: “Het bereikte tempo is te laag om de besparings-doelstelling van het nieuwe Energieakkoord te halen”.
Het Energieakkoord streeft naar 33% CO2-reductie in de periode 2008-2020, gemiddeld 3% per jaar. Maar in bijna alle prestatieafspraken van de in 2013 deelnemende gemeenten ontbreekt een adequate doelstelling. Van de Stook je Rijk-gemeenten hebben alleen Amersfoort, Arnhem en Rotterdam een CO2-reductie als doelstelling opgenomen.

Deelnemers in 2014
Aan het project Stook je Rijk doen dit jaar dertien gemeenten mee: Alkmaar, Amersfoort, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Enschede, Haarlem, Nijmegen, Leiden, Rotterdam en Utrecht.
Meer informatie over het project, zoals de rapportage van 2013, is te vinden op www.stookjerijk.nl.