Podcast over de zoektocht naar draagvlak

13 maart 2020

Podcast over de zoektocht naar draagvlak

Helpt een conflict bij het ontstaan van draagvlak? Een interessant vraagstuk in deze tijden waarin participatie van burgers een belangrijke sleutel is om de uitvoering van het klimaatakkoord in de regio’s te laten slagen. In de Podcast ‘Verder door verzet!’ van Publiek Denken spreekt journalist Maurits van der Toorn met Eva Wolf, bestuurskundige aan de universiteit van Tilburg en Annie van de Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties, over het nut van constructieve conflicten bij het ontstaan van draagvlak.

Constructieve conflicten

Wolf doet onderzoek naar conflict in besluitvormingsprocessen. Ze schreef daarover een essay, ook getiteld Verder door verzet!. In dat essay maakt ze duidelijk dat er constructieve conflicten bestaan die nuttig zijn om tot een goed resultaat te komen. ‘Conflict is soms een taboewoord, maar het is net zo neutraal als samenwerking.’ De ervaring heeft geleerd dat conflict juist leidt tot een beter eindresultaat, zelfs als er door dat conflict enige tijd een impasse is ontstaan, want een conflict kost wel tijd. Haar advies: organiseer als overheid zelf je conflicten.

Niet bang voor participatie

Annie van de Pas herkent het beeld dat Wolf schetst en ziet dat overheden vaak (te) lang proberen conflicten te vermijden. Dat is geen goede tactiek, vindt ze: “Wees niet bang voor participatie op beleidsniveau, maar zie het als een kans voor meer draagvlak.”

 

Participatie bij de Regionale Energiestrategieën

De Natuur en Milieufederaties maken deel uit van de Participatiecoalitie, die advies en ondersteuning geeft aan gemeenten en regio’s om de uitvoering van het klimaatakkoord samen met burgers te doen.

Lees meer over de Participatiecoalitie