Pluk van de Pettefletprijs Overijssel naar Berrie Klein Swormink

3 april 2013

Pluk van de Pettefletprijs Overijssel naar Berrie Klein Swormink

Berrie Klein Swormink uit Lettele (Deventer) wint de Overijsselse voorronde van de nationale Pluk van de Petteflet landschaps- en natuurprijs. Berrie is boer, journalist en oprichter van de stichting Natuurboeren. Hij vindt dat natuur en landbouw onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  Volgens hem hoort  biodiversiteit bij een gezond agrarisch bedrijf.

Berrie heeft veel tijd en energie gestoken in het bij elkaar brengen van gelijkgestemde boeren. De jury van Natuur en Milieu Overijssel vindt het project zo bijzonder omdat er met name nagedacht is over nieuwe marktconcepten en gebiedsconcepten waarin natuur de hoofdrol speelt. Tevens zijn er ideeën over hoe het algemeen publiek meer betrokken kan worden bij de waardering van het landschap. Hiermee spelen ze in op de toenemende vraag naar lekker, eerlijk en authentiek voedsel uit de eigen regio