Petitie voor behoud Achterhoekse coulissenlandschap

5 maart 2018

Petitie voor behoud Achterhoekse coulissenlandschap

Het karakteristieke Achterhoekse coulissenlandschap waar iedereen zo trots op is, dreigt te verdwijnen. Steeds meer houtwallen, heggen, kruidenrijke greppels en natuurlijke bermen worden verwijderd. Dit heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit. Insecten hebben geen plek meer en vogels geen voedsel. De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) roept samen met Natuurmonumenten de gemeenten in de Achterhoek op om hier iets aan te doen.

Petitie
De GNMF vindt dat dit onderwerp een prominente plek moet krijgen in alle coalitieakkoorden van de Achterhoekse gemeenten. Daarom hebben ze nu een petitie gelanceerd voor behoud van het karakteristieke Achterhoekse coulissenlandschap. Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart bieden de GNMF en Natuurmonumenten de petitie aan bij de zeven gemeenten in de Achterhoek.

Laat jouw stem horen, teken de petitie!