PAS vanaf 10 januari ter inzage

2 februari 2015

PAS vanaf 10 januari ter inzage

Programmatische Aanpak StikstofHet Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) programma ligt sinds 10 januari ter inzage. De documenten Ontwerp Programma Aanpak Stikstof 2015-2021, Plan MER , inclusief passende beoordeling en de Gebiedsanalyses zijn digitaal te raadplegen op een speciale website.

Daarnaast zijn de documenten tijdens reguliere openingstijden in te zien bij het Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73 in Den Haag. Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen in de periode van 10 januari tot en met 20 februari. Dit kan digitaal, schriftelijk of telefonisch.

Tijdens de inspraakperiode wordt in iedere provincie één informatieavond georganiseerd. Op de informatieavonden is het niet mogelijk om een zienswijze in te dienen.

Het programma van de informatieavonden start om 20.00 uur en is per provincie alsvolgt.

 

Datum Provincie Locatie
Ma 19-jan-15 Groningen Van der Valk, Zuidbroek
Di 20-jan-15 Friesland Hogeschool van Hall Larenstein, Leeuwarden
Woe 21-jan-15 Drenthe Provinciehuis, Assen
Do 22-jan-15 Overijssel Leeren Lampe, Raalte
Ma 26-jan-15 Utrecht Provinciehuis, Utrecht
Di 27-jan-15 Gelderland Provinciehuis, Arnhem
Woe 28-jan-15 Noord-Holland Provinciehuis, Haarlem
Do 29-jan-15 Zuid-Holland Provinciehuis, Den Haag
Ma 2-feb-15 Flevoland Provinciehuis, Lelystad
Di 3-feb-15 Noord-Brabant Congrescentrum Brabanthallen, Den Bosch
Woe 4-feb-15 Zeeland Van der Valk, Middelburg
Do 5-feb-15 Limburg Oranjerie, Roermond

 

Meer informatie over de terinzagelegging vind je hier.