Pakhuis De Zwijger

3 april 2015

Pakhuis De Zwijger

– PERSBERICHT-

14 april, Pakhuis De Zwijger Amsterdam: 

Voorstelling King of the Meadows door Theunis Piersma & Sytze Pruiksma met aansluitend debat

AMSTERDAM – Pakhuis De Zwijger, burgerinitiatief King of the Meadows (Kening fan ‘e Greide) en Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 (LWD2018) presenteren op dinsdag 14 april een bijzonder programma in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam.

Centraal staat deze avond de relatie tussen cultuur en natuur. Dit thema is één van de drie belangrijke pijlers onder het programma Leeuwarden European Capital of Culture 2018. Namens Nederland zal Leeuwarden dit grootse Europese culturele programma in 2018 vormgeven. King of the Meadows, een in 2012 gestart burgerinitiatief, is in dat programma een van de belangrijke projecten. De grutto als symbool voor verandering van het Europees landschap. En heeft die verandering van biodiversiteit ook effect op onze cultuur?

De indrukwekkende voorstelling over de grutto van trekvogelecoloog en Spinozaprijswinnaar Theunis Piersma en muzikant/componist Sytze Pruiksma is de basis van deze avond. Aansluitend op deze voorstelling is er een debat over de relatie tussen biodiversiteit en culturele diversiteit in Nederland en Europa.

Grutto symbool

De grutto staat hiervoor symbool. Van de totale wereldpopulatie aan grutto’s broedt zo’n 80 procent in Noord-Nederland. Met name door de intensieve landbouw in Europa, maar ook door jacht, dieptebemaling en verstedelijking, nemen de aantallen jaarlijks af. Dat geldt voor alle weidevogels, maar voor de kwetsbare grutto in het bijzonder. Samen met Malta staat Nederland nu onderaan de biodiversiteitsladder van heel Europa, geen wapenfeit om trots op te zijn.

Intussen groeit het King of the Meadows burgerinitiatief stap voor stap uit tot een internationaal netwerk van boeren, burgers, wetenschappers, natuurbeheerders en kunstenaars. De migratieroute van de grutto is daarvoor de routewijzer door Europa. Van Spanje, Portugal, Frankrijk tot Nederland. De deelnemers vragen zowel regionaal, nationaal als internationaal aandacht voor de teruglopende kwaliteit en waarde van het cultuurlandschap van Nederland en Europa.

Kunnen we gezamenlijk het tij keren en de landbouwsector meekrijgen om meer natuurinclusief te produceren?

Programma

20.00 – Aftrap door Klaas Sietse Spoelstra (King of the Meadows) en inleiding door Oeds Westerhof (directie Lwd2018)

20.15 – King of the Meadows voorstelling door Theunis Piersma en Sytze Pruiksma

21.30 – Dialoog met de zaal en podiumgasten o.l.v. Klaas Sietse Spoelstra. De podiumgasten zijn prof. Theunis Piersma, WNF directeur Johan van de Gronden en LWD2018 directielid Oeds Westerhof

Wel graag vooraf opgeven via:
http://www.dezwijger.nl/141871/nl/king-of-the-meadows-celebrating-diversity

Meer informatie:
Zie bijlage, via www.keningfanegreide.nl of bel met Klaas Sietse Spoelstra (06-22519464) of Kees Terwisscha van Scheltinga (06-46011200).

Zie ook:

NPO Fryslân DOK: (uitzending gemist)

http://www.npo.nl/fryslan-dok/21-03-2015/POW_00944131