Overlast in eigen buurt? Gebruik de Leefbaarheidsscan!

27 juni 2014

Overlast in eigen buurt? Gebruik de Leefbaarheidsscan!

overlast leefbaarheidsscanWe kennen ze allemaal wel: omgevingen waar je niet graag verblijft of je je onveilig voelt. Plekken in de wijk waar bestuurders te hard rijden, waar te weinig groen is, of waar overlast is door spoor- of wegverkeer. De Leefbaarheidsscan van de provincie Overijssel biedt jou de mogelijkheid deze overlast precies in beeld te brengen en via praktische oplossingen aan te pakken. Zo kan er gericht worden gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van je eigen leefomgeving.

De Leefbaarheidsscan van provincie Overijssel geeft op eenvoudige wijze weer waar hinder wordt ondervonden door bijvoorbeeld geluid, geur, fijn-stof, licht of trillingen. De scan geeft inzicht in de locaties waar mensen zich zorgen maken over de leefbaarheid in hun omgeving. Dit kan bijvoorbeeld zijn als gevolg van de werkzaamheden van één of meerdere bedrijven, door de aanwezigheid van een weg of spoor, door het ontbreken van voldoende en ‘netjes’ groen in de wijk of doordat mensen in de wijk erg langs elkaar heen leven. Tegelijkertijd worden er met behulp van de scan oplossingen bedacht om dit aan te pakken. Bij elk idee komt uit de scan wie dit zou moeten uitvoeren.

Wie doet wat?
Inwoners kunnen hun gemeente verzoeken deze samen met hen voor hun wijk uit te voeren. De inwoners spelen een belangrijke rol, omdat zij aangeven waar zij hinder van ondervinden en aan welke oplossingen zij denken. Ook van de bewoners zelf wordt verwacht dat zij bijdragen aan de realisatie van de ideeën.

Proefprojecten geven positief resultaat
Uit proefprojecten is gebleken dat de scans goed werken. Het uitvoeren van de scan heeft geleid tot verbetering van de leefomgeving in de wijk en tot meer samenwerking tussen bewoners. Diverse partijen, zoals gemeente, inwoners, GGD, maatschappelijk werk, woningcorporaties en vertegenwoordigers van bedrijventerreinen weten elkaar beter te vinden. Gezamenlijk werken zij aan het verbeteren van hun leefomgeving.

Kortom, met de leefbaarheidsscan kunt u echt aan de slag met het verbeteren van uw eigen leefomgeving! Bent u geïnteresseerd in deze scan of heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u terecht  bij Gerben Mensink of Peter Adema van Natuur en Milieu Overijssel, 038-4250960, mensink@natuurenmilieuoverijssel.nl of adema@natuurenmilieuoverijssel.nl.