Opslag van vliegas in cavernes; de risico’s lijken klein aldus wetenschappers

5 juni 2014

Opslag van vliegas in cavernes; de risico’s lijken klein aldus wetenschappers

In Nederland en ook vlak over de grens in Duitsland liggen verschillende zoutcavernes. Deze zijn  al lange tijd in beeld voor de opslag van aardgas, gasolie (diesel), vliegas en ander afval. Op verzoek van Natuur en Milieu Overijssel vond 3 juni overleg plaats met wetenschappers om hun second opinion te geven over de mitsen en maren van de opslag van vliegas, een van de afvalproducten van afvalverbrandingsinstallaties. Bij de opslag van vliegas wordt er een cementachtige stof bijgemengd, waardoor deze zaak voorgoed vastligt. Dat maakt deze opslag voor Natuur en Milieu Overijssel precair. Wetenschappers onderschrijven de door AKZO gemaakte risicoanalyse, die de kans op calamiteiten schat op kleiner dan 1 op de 10-duizend jaar. De risico’s van opslag van vliegas in cavernes lijken dus klein, maar moeten, naar de mening van Natuur en Milieu Overijssel, worden afgewogen tegen de risico’s van alternatieve opslagplaatsen.

Op dit moment wordt vliegas afval opgeslagen in grote afvaldepots in de Slufter van de Maasvlakte en voormalig Oost-Duitsland. Wat zijn daar de risico’s en hoe ethisch is het om ons afval over onze landsgrenzen te dumpen? Natuur en Milieu Overijssel vindt dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor dit soort afval en binnen Nederland op zoek moeten naar de meest veilige opslag. De cavernes lijken een mogelijkheid, maar gebruik voor vliegas kan niet zonder gedegen onderzoek naar de risico’s van alternatieven. De organisatie heeft daarom aangedrongen op verdere vergelijking van alternatieven en hun risico’s. Deze vergelijking gaat nu plaats vinden.

Natuur en Milieu Overijssel kijkt tevreden terug op de bijeenkomst en zou een vergelijkbare aanpak ook graag bij andere maatschappelijk heikele milieuvraagstukken toepassen. Bijvoorbeeld met betrekking tot schaliegas.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruud Pleune van Natuur en Milieu Overijssel, tel.nr.: (038) 4250975 of mail pleune@natuurenmilieuoverijssel.nl