Opruimactie afvalresten containerramp met Clean Up XL

1 februari 2021

Opruimactie afvalresten containerramp met Clean Up XL

Noordzee

Prachtig nieuws van de Nationale Postcode Loterij! De Waddenvereniging heeft een cheque van ruim 1,9 miljoen euro ontvangen van de Nationale Postcode Loterij voor het project “Clean Up XL”.

Het doel is om binnen vier jaar het resterende 800 ton afval van de containerramp met de MS Zoë op te ruimen. De Waddenvereniging doet dat samen met Stichting de Noordzee, Stichting Duik de Noordzee Schoon en de Natuur en Milieufederaties. Een grote opruimactie is hard nodig. Ruim 2 jaar nadat het containerschip MSC Zoë 342 containers verloor boven de Nederlandse Waddeneilanden, ligt er nog een kwart van de 3,2 miljoen kilo lading op de bodem van de Noord- en Waddenzee

Compensatie CO2-uitstoot bergingsactie in de veenweiden

Een mooie opsteker ook voor het PlatformCO2neutraal, een initiatief van de Natuur en Milieufederaties. De C02-uitstoot van de bergingsschepen die het afval gaan opruimen wordt gecompenseerd in de Nederlandse veenweiden.

Door het grondwaterpeil in deze gebieden te verhogen, wordt voorkomen dat het veen oxideert en daarmee grote hoeveelheden CO2 uitstoot. Dit is mogelijk met een erkende methodiek, Valuta voor Veen. Toepassing leidt tot uitgifte van verhandelbare koolstofcertificaten. Naast inkomsten voor de grondeigenaar en een bijdrage aan de klimaatdoelen zijn er baten als het tegengaan van bodemdaling, bijdrage aan herstel van biodiversiteit en behoud van cultuurhistorisch veenweidegebied. Onder grondeigenaren is toenemende belangstelling voor Valuta voor Veen. Tegelijkertijd zijn er steeds meer bedrijven, overheden en burgers die investeren via aankoop van certificaten in projecten waarmee CO2-uitstoot wordt verminderd. PlatformC02neutraal helpt grondeigenaren bij het opzetten van projecten en brengt kopers en aanbieders bijeen. Zo ook in dit mooie project!

Bezoek het PlatformCO2neutraal