Lokale politiek: verduurzaam je verkiezingsprogramma

22 juni 2021

Oproep aan lokale politiek: verduurzaam je verkiezingsprogramma

Foto: Joost Meijer

De Gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Met een pamflet roepen de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) de lokale politieke partijen op om hun verkiezingsprogramma te verduurzamen. In tien voorstellen geven we inspiratie en concrete voorbeelden.

Met deze aanbevelingen hopen we dat de directe leefomgeving van inwoners verbeterd wordt en dat het bijdraagt aan duurzame oplossingen.

Download het pamflet

Inspiratie voor het verkiezingsprogramma

Lokale partijen zijn op dit moment bezig met het opstellen van hun verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Hoe krijg je een gemeente waar diverse vogels broeden, volop zonnepanelen zijn, insecten zoemen in bloeiende bermen en waar afval geen afval is maar een grondstof? De NMF’s geven daar antwoord op.

Om de partijen te helpen hebben we een pamflet gemaakt met haalbare doelen. De duurzame thema’s die we daarbij centraal zetten, zijn klimaatverandering, biodiversiteit, natuurinclusiviteit en een circulaire economie.

De tien voorstellen

  1. Groen en duurzaam herstel
  2. Natuurinclusieve energietransitie
  3. Beweging van onderop
  4. Energiebesparing en klimaatadaptatie
  5. Lokaal natuurinclusief voedsel
  6. Natuurinclusieve landbouw
  7. Meer biodiversiteit
  8. Circulair beleid
  9. Stimuleer circulaire initiatieven
  10. Circulaire (woning)bouw

Download het pamflet