Op de bres voor bijen

15 juni 2017

Op de bres voor bijen

De kranten staan er vol van: het gaat niet goed met de bijen. Zowel de achteruitgang van wilde bijen als de sterfte van de honingbij zijn zorgwekkend. Daar moeten we iets aan doen! Daar kunnen we iets aan doen! Hoe? Door samen te werken aan het creëren van een Overijssel breed bijenlandschap. Daarmee zorgen we er voor dat de leefomstandigheden voor bijen verbetert, in de stad, op het platteland en in natuurgebieden.

Niemand kan in zijn eentje zorgen voor een goed, aansluitend bijenlandschap. Samenwerking tussen bewoners(organisaties), natuur(organisaties), bedrijven en overheid is dus noodzakelijk. Met het project Bijenbeweging Overijssel willen we daarom die samenwerking en afstemming stimuleren en onderzoeken hoe we samen de bijenstand in Overijssel verder kunnen bevorderen.  Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel zijn de trekkers van het project Bijenbeweging Overijssel.

Vul de bijen-enquête in
Het is fantastisch en heel hoopvol dat velen van jullie al allerlei verschillende initiatieven ondernemen om bijen te helpen. Het project Bijenbeweging Overijssel wil met een enquête een totaaloverzicht geven van alle bijen-initiatieven in Overijssel en horen wat de ervaringen, ambities en eventuele wensen zijn. Van daaruit kunnen we zien of aanvullende acties nodig zijn voor een Overijssel breed bijenlandschap. Organiseer jij bijen-acties in Overijssel of ben je dat van plan? Vul dan de enquête in. Graag voor zaterdag 1 juli. De enquête vind je hier: https://nl.surveymonkey.com/r/bijenoverijssel. Zijn er anderen voor wie de enquête interessant is, stuur deze dan door.

De kerngroep Bijenbeweging Overijssel bestaat uit: Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, Provincie Overijssel, LTO-Noord, EIS (Kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelde) en Imkersverenigingen NBV, ABTB en ANI.