Ontwerpen aan een mooi en zonnig Overijssel

11 november 2014

Ontwerpen aan een mooi en zonnig Overijssel

Wij nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de bijeenkomst Ontwerpen aan een mooi en zonnig Overijssel op dinsdagmiddag 16 december van 13.00 tot 16.45 uur in het Provinciehuis te Zwolle.

De opwekking van elektriciteit met zonnepanelen in Overijssel groeit hard. De laatste jaren zien we steeds meer zonnepanelen op daken van woningen, scholen en bedrijven. Daarnaast is er een groeiende belangstelling voor de aanleg van grootschalige zonnevelden. Helaas komen deze grootschalige zonnevelden vaak moeizaam van de grond, onder andere omdat (ruimtelijk)beleid, kennis en ervaring ontbreekt. Met de  interactieve bijeenkomst Ontwerpen aan een mooi en zonnig Overijssel gaan we met u in gesprek en op zoek naar oplossingen hoe we de toepassing van zonne-energie kunnen versnellen met behoud van ruimtelijke kwaliteit. Download hier de uitgebreide informatie en het programma.   

Aanmelden
Noteer de datum in je agenda en meld je aan via deze link.