Ontwerpen aan een mooi en zonnig Overijssel

23 december 2014

Ontwerpen aan een mooi en zonnig Overijssel

zon1

Op dinsdag 16 december organiseerden Natuur en Milieu Overijssel en provincie Overijssel de bijeenkomst Ontwerpen aan een mooi en zonnig Overijssel. Tijdens deze interactieve bijeenkomst gingen de deelnemers met elkaar op zoek naar oplossingen om de toepassing van zonne-energie te versnellen met behoud van ruimtelijke kwaliteit.

De opwekking van elektriciteit met zonnepanelen in Overijssel groeit hard. De laatste jaren zien we steeds meer zonnepanelen op daken van woningen, scholen en bedrijven. Daarnaast is er een groeiende belangstelling voor de aanleg van grootschalige zonnevelden. Helaas komen deze grootschalige zonnevelden vaak moeizaam van de grond, onder andere omdat (ruimtelijk)beleid, kennis en ervaring ontbreekt. Met de  interactieve bijeenkomst Ontwerpen aan een mooi en zonnig Overijssel gingen de deelnemers met elkaar op zoek naar oplossingen hoe we de toepassing van zonne-energie kunnen versnellen met behoud van ruimtelijke kwaliteit.

zon3

Een korte terugblik
Jasper Hugtenburg (H+N+S-architecten) deed de aftrap van de bijeenkomst. In zijn presentatie liet hij de ruimtelijke consequenties zien van de energietransitie met het accent op zonne-energie. Daarna waren er drie korte presentaties uit de praktijk: Gebouwniveau, door Robert ten Dam (ten dAm Architecten), Straat- wijkniveau, door Wilma Paalman-Vloedgraven (Reggestroom) en Zonnevelden, door Dominique Doedens (Escozon). Zij stonden stil bij de knelpunten van hun initiatief, maar gaven ook een aanzet voor oplossingen. In een drietal interactieve sessies discussieerden de deelnemers verder over knelpunten en oplossingen.

zon2

Aanbevelingen
Hieronder staan de belangrijkste aanbevelingen en conclusies van deze dag:

  • Good practises: goede voorbeelden van pv-panelen en zonnevelden werken inspirerend. Breng ze voor het voetlicht  http://en.calameo.com/read/0006038952e46533cc936.
  • Opleidingen: integreer het belang van zonnepanelen en ruimtelijke kwaliteit in de opleidingen (installateurs/bouw).
  • Ruimtelijke kwaliteit in de straat: kijk als installateur of de klant de ‘straat’ mee kan krijgen in de aanschaf van zonnepanelen en stimuleer afstemming (kleur, patroon van leggen etc.).
  • Nieuwe stijl van ontwerpen en bouwen: een gebouw moet meer waard zijn als het energetisch duurzaam is. In ‘woning/wijk 2020’ zijn zaken als zonne-energie (dakconstructie, oriëntatie etc. standaard in het ontwerp van een gebouw/wijk opgenomen.
  • Bouwbesluit en bouwkolom: neem daar standaard zonne-energie in op.
  • Techniek: als de opslag van zonne-energie technisch goed geregeld is, dan is saldering niet meer nodig.
  • Financieel: er moet zekerheid zijn voor de investeerder. Energiebelasting, energieprijs en subsidies, er valt veel te verbeteren, maar heb niet de illusie dat er op korte termijn veranderingen plaatsvinden. Het beleid van de overheid op de lange termijn dient betrouwbaar te  zijn, de markt moet het vervolgens oppakken.
  • Multifunctioneel ruimtegebruik: stimuleer meervoudig ruimtegebruik (waterberging, parkeren etc.). Voer pilots uit en communiceer goede voorbeelden. Hier ligt een taak voor overheden, ontwerpers en adviseurs.
  • Zonnevelden: maak er icoon projecten van voor het dorp en laat ze aansluiten op het landschap. Participatie door de omwonenden hoort daarbij.