Ongeloof bij Natuur- en Milieufederatie over uitkomst begrotingdebat

7 november 2013

Ongeloof bij Natuur- en Milieufederatie over uitkomst begrotingdebat

De medewerkers van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland kunnen het nog nauwelijks geloven. Vanaf volgend jaar krijgt de organisatie geen subsidie meer van de provincie. Dat is de uitkomst van een debat dat gisteren plaatsvond in Provinciale Staten over de begroting voor 2014.  Een schokkende uitkomst  als resultaat van een bijzonder  politiek steekspel. Is Zuid-Holland straks de enige provincie zonder Natuur- en Milieufederatie?

Tijdens de begrotingsbehandeling bleek een meerderheid van de Statenleden voor subsidiering van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH)  in 2014. Over de wijze waarop en het exacte bedrag verschilden de partijen echter van mening. Omdat de partijen er niet in slaagden tot een compromis en een gezamenlijk besluit te komen, bleef de subsidie van de federatie voor 2014 op nul staan.

Politiek pokerspel met NMZH als inzet
Directeur Alex Ouwehand heeft de gang van zaken vol ongeloof gadegeslagen. “Dit kan toch nooit de bedoeling zijn geweest van de partijen die de NMZH willen steunen? Dit politieke pokerspel kent nu alleen maar verliezers. Zonder provinciale subsidie is het onmogelijk om onze werkzaamheden voort te zetten. Ook Stichting Duinbehoud en Stichting Groene Hart die tot op heden bij onze subsidieverstrekking inbegrepen zijn worden door dit besluit getroffen. Een opheffing van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland betekent een grote klap voor het provinciale en landelijke natuur- en milieunetwerk.”

Enige provincie zonder Natuur- en Milieufederatie?
Om te voorkomen dat Zuid-Holland volgend jaar de enige provincie is zonder Natuur- en Milieufederatie, gaat de organisatie in gesprek met de provincie en de Statenfracties die niet tot overeenstemming konden komen. Directeur Ouwehand blijft positief over de uitkomsten.