Onderzoek toont aan: Grutto kan worden gered

14 september 2017

Onderzoek toont aan: Grutto kan worden gered

Foto: Fred_Vloo
Foto: Fred Vloo

Goed nieuws voor de weidevogels: onderzoek van Wageningen Universiteit naar Weidevogelscenario’s laat zien dat met extra geld de gruttopopulatie in Nederland kan worden gered. Het kan dus. Maar daar is politieke wil voor nodig. De Natuur en Milieufederaties ondersteunen net als LandschappenNL de oproep van Vogelbescherming, BoerenNatuur.nl aan het nieuwe kabinet hier positief over te besluiten. En moedigt het kabinet aan de (bescheiden) middelen die hiervoor nodig zijn, daadwerkelijk te reserveren.

Aanbevelingen
De Natuur en Milieufederaties werken in de 12 provincies aan een goed akker- en weidevogelbeheer. Dit doen we samen met andere betrokkenen zoals de provinciale Landschappen organisaties. LandschappenNL medewerker Aad van Paassen heeft in aanvulling op het onderzoek aanbevelingen geschreven over de rol van de provincies. Over hoe succesvol weidevogelbeheer verankerd kan worden, dat er ook aandacht nodig is voor andere soorten en over het belang van natuurinclusieve landbouw. Conclusie: voor de landbouw van morgen, zijn de provincies nu aan zet.