Ondernemende boeren gezocht in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht

22 augustus 2023

Ondernemende boeren gezocht in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht

Foto: Ron van Zandbrink, van boerderij ‘Tussen de Hagen’ begon in het voorjaar van 2019 met agroforestry.

Grazende koeien tussen de bomen, die vorm van landbouw is tegenwoordig een zeldzaamheid. Daarom zijn drie Natuur en Milieufederaties op zoek naar boeren die willen meewerken aan een agroforestry project, een landbouwsysteem dat voor meer biodiversiteit zorgt.

Proefperceel

Boeren worden bij het laagdrempelige project geholpen met het maken van een plan en bij de aanleg van een agroforestry proefperceel. Daarnaast ligt de focus ook op kennisdeling: tijdens het project zullen meerdere excursies georganiseerd worden naar succesvolle agroforestry projecten. De Natuur en Milieufederatie Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland stellen plekken in hun provincies beschikbaar.

Agroforestry

Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij houtige gewassen zoals bomen en struiken worden gecombineerd met akkerbouw of veeteelt. Vroeger zag je het regelmatig: grazend vee in een wei waar ook allerlei bomen stonden. Tegenwoordig is deze vorm van landbouw door ruilverkaveling steeds zeldzamer geworden. Agroforestry heeft economische én ecologische voordelen: het verbetert de waterhuishouding en het bodemleven en draagt bij aan dierenwelzijn door de schaduw en voederhagen die ontstaan. Daarnaast draagt het ook bij aan de economische weerbaarheid van het boerenbedrijf, bijvoorbeeld door de verkoop van noten en fruit of vergoedingen uit subsidies zoals de ANlb.

Heb je interesse? Neem contact op: