Onderbouwing nieuwe snelwegen schiet tekort

27 november 2013

Onderbouwing nieuwe snelwegen schiet tekort

De onderbouwing van de besluitvorming  over de uitbreiding van snelwegen schiet ernstig tekort. Dat blijkt uit  een onderzoek van CE Delft in opdracht van Milieudefensie, Natuur & Milieu,  Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederaties van Zuid-Holland, Brabant,  Utrecht en Gelderland. De toekomstscenario’s waarmee in de besluitvorming  gerekend wordt, gaan uit van een onrealistisch hoge verkeersgroei. De  werkelijke hoeveelheid verkeer is namelijk zelfs lager dan die in het laagste  scenario. Hierdoor worden de noodzaak en de baten van nieuwe snelwegen te  gunstig voorgesteld en worden verkeerde prioriteiten gesteld.

Ook blijkt de probleemanalyse van een  aantal snelwegprojecten een zwakke schakel te zijn. Reden voor de natuur- en  milieuorganisaties om de minister en de Tweede Kamer op te roepen de  besluitvorming over nieuwe snelwegen te herzien.

In het onderzoek is de werkelijke  ontwikkeling van verkeer vergeleken met de toekomstscenario’s die gebruikt  worden bij de besluitvorming over nieuwe snelwegen. CE Delft concludeert in  het rapport dat er veel minder auto’s op de snelweg rijden dan in de  gebruikte toekomstscenario’s werd verwacht. De groei van het verkeer is  namelijk al ruim voor de aanvang van de economische crisis sterk afgevlakt.  De hoeveelheid verkeer is daardoor zelfs lager dan in het laagste  groeiscenario. Bij de doorrekening van veel wegenprojecten is echter  uitsluitend met het scenario met de hoogste verkeersgroei gerekend. Deze  onderzoeksresultaten tonen aan dat er besluiten over nieuwe snelwegen genomen  dreigen te worden op basis van onvolledige en onrealistische informatie.  Daarom moeten de huidige snelwegplannen heroverwogen worden en moet de  besluitvorming structureel verbeteren, aldus de natuur- en  milieuorganisaties.

Politiek opportunisme
Om te voorkomen dat er miljarden  belastinggeld worden uitgegeven aan onnodige snelwegen en er dus verkeerde  prioriteiten worden gesteld, roepen de natuur- en milieuorganisaties de  minister op de onderbouwing van wegenplannen zo snel mogelijk te actualiseren.  De aanleg van nieuwe wegen heeft bovendien onomkeerbare negatieve gevolgen  voor milieu, natuur en landschap. Volgens de natuur- en milieuorganisaties  reden te meer om het snel doorzetten van wegenplannen als uiting van  politieke daadkracht niet te laten prevaleren boven een rationele  onderbouwing. Met een goede analyse en onderbouwing van wegenplannen kunnen  verkeerde uitgaven en onnodige aantasting van natuur en landschap voorkomen  worden.

Kosten hoger dan baten
In het onderzoek zijn zes  snelwegprojecten (met een totaal investeringsbudget van meer dan vijf miljard  euro) onder de loep genomen waarover op dit moment besluitvorming  plaatsvindt. Uitgaande van een realistische verkeersgroei, blijken voor de  Blankenburgtunnel bij Rotterdam de kosten van het project hoger dan de baten.  Een indicatieve inschatting laat zien dat ook voor de projecten A13/A16  (Rotterdam), doortrekking A15 (Arnhem-Nijmegen) en de Noordoostcorridor  Eindhoven het kosten-batensaldo in het lage en dus meest realistische  scenario waarschijnlijk ongeveer neutraal tot behoorlijk negatief is. Voor de  projecten A27/A12 Ring Utrecht en A27/A1 Utrecht Noord (knooppunt Eemnes,  aansluiting Bunschoten) kon op basis van de huidige onderbouwing van de  projecten geen inschatting van kosten en baten gemaakt worden. De natuur- en  milieuorganisaties willen daarom dat de Tweede Kamer besluit om deze  projecten te heroverwegen op basis van een realistische en degelijke  onderbouwing.