Nuon slaat nieuwe koers in

30 maart 2016

Nuon slaat nieuwe koers in

Eemshaven NUON centrale EdW N13151De NMG is zeer verheugd met de plannen van de NUON om in de Magnumcentrale in de Eemshaven voorgoed af te zien van steenkool. Op 29 maart maakte NUON bekend om een nieuwe koers in de centrale in te slaan. In plaats van energie op te wekken door verbranding van fossiele brandstoffen, zoals gas en kolen, willen zij een proef uitvoeren om onbenutte zonne- en windenergie op te slaan een soort superbatterij om deze later weer te kunnen gebruiken.

Nu nog gaat bij harde wind of veel zon vaak energie verloren doordat de energienetten deze pieken van duurzaam opgewekte energie niet aankunnen. Met een nieuw proces wordt dit overschot aan energie omgezet in ammoniak en opgeslagen. Bij een grote vraag naar energie kan het ammoniak weer omgezet worden in energie. Bij dit proces wordt geen CO2 geproduceerd of uitgestoten.

Lage impact op natuur en milieu
De NMG is blij met deze nieuwe koers. “Dit soort innovatieve bedrijven met een lage impact op natuur en milieu zien wij graag in de Eemshaven”, zo Anneke Schäfer directeur van de NMG. “Het zou mooi zijn als ook andere bedrijven dit voorbeeld zouden volgen.”

NUON Magnum is op dit moment operationeel als gascentrale. Door de lage prijs van kolen kunnen zij op moeilijk concurreren met kolencentrales. Eerder hebben NUON en natuur- en milieuorganisaties afspraken gemaakt, dat NUON tot 2020 geen kolen in de centrale zou bijstoken. Dat NUON nu helemaal van de vergassing van kolen afziet is niet alleen goed voor verlaging van de CO2 uitstoot, maar zorgt ook voor minder uitstoot van andere schadelijke stoffen als fijnstof, stikstofoxiden en zwaveloxiden.