Noordhollandse Waterpartners bezegelen samenwerking

16 maart 2016

Noordhollandse Waterpartners bezegelen samenwerking

Noord-Hollandse Waterpartners hebben vijf intentieverklaringen getekend en afspraken gemaakt over gezamenlijke acties en onderzoeken op het gebied van water, ruimtelijke ordening en infrastructuur.

Ondertekening water intentieverklaringen
Ondertekening water intentieverklaringen

Aan de bijeenkomst, dinsdagmiddag 23 februari in bezoekerscentrum de Hoep te Castricum, namen bestuurders deel van  Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Gemeenten, veiligheidsregio’s, PWN, Landschapsbeheerders, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, LTO, onderzoeksinstituten, organisaties op het gebied van landschap en milieu en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Met de ondertekening van de intentieverklaringen zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de samenwerking bij de volgende wateropgaven:

  1. Extra beperking van overstromingsrisico’s, o.a. door gebruik te maken van “slapende” waterkeringen. Met andere woorden “Alle dijken tellen mee” (Hoogheemraadschap en Provincie);
  2. Waterkeringen slim combineren met andere ruimtelijke opgaven. “Multifunctionaliteit als sterkte”, zodat waterveiligheid bijdraagt aan landschappelijke kwaliteit. (Hoogheemraadschap, gemeente Den Helder);
  3. “De multifunctionele dijk als kabelgoot”, het slim combineren van waterkeringen en ondergrondse infrastructuur waardoor maatschappelijke kosten dalen. (Hoogheemraadschap, PWN en Alliander);
  4. De kracht van de natuur inzetten voor (extra) veiligheid: “Natuur als oplossing voor (extra) veiligheid”. (Provincie, Hoogheemraadschap, Natuurorganisaties (ondertekend door Staatsbosbeheer);
  5. “De aanpak van medicijnresten en hormonen in het oppervlaktewater” (Rijkswaterstaat, PWN en Hoogheemraadschap).

Friso de Zeeuw, directeur Nieuwe Markten bij Bouwfonds Ontwikkeling en praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft nam de aanwezigen mee in  de betekenis van de netwerksamenleving. In zijn lezing “netwerksturing voorbij de vrijblijvendheid”  gaf hij een reflectie op de samenwerking van de Noord-Hollandse waterpartners.

Erna Krommendijk van Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland neemt namens de natuurorganisaties deel aan het partneroverleg en heeft zorg gedragen voor de totstandkoming van de intentieverklaring voor ‘Natuur als oplossing voor (extra) veiligheid’.