NMU Beleidsplan 2014-2017: vertrouwde rollen én nieuwe accenten

2 september 2014

NMU Beleidsplan 2014-2017: vertrouwde rollen én nieuwe accenten

02/09/2014 – De NMU blijft de komende jaren duurzame ontwikkeling versnellen en samenwerken met bewoners, bedrijven en publieke organisaties. Daarnaast willen we meer het publieke debat opzoeken en ons ook richten op de landbouw. Dit staat in het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2014-2017.

Het nieuwe ‘Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 van de Natuur en Milieufederatie Utrecht: Samen voor een Mooi en Duurzaam Utrecht’ is klaar. Hierin schetst de NMU haar inzet voor de komende jaren.

De komende jaren blijft de NMU initiatiefnemer en versneller van duurzame ontwikkeling, pleitbezorger van een mooie en duurzame provincie Utrecht en een netwerkorganisatie die samenwerkt met bewoners, bedrijven en publieke organisaties. Zorgvuldig ruimtegebruik, duurzame stedelijke ontwikkeling en energie blijven voor belangrijke prioriteiten.

Tegelijkertijd wil de NMU meer het publieke debat opzoeken. Onze netwerken willen we actiever gaan organiseren, uitbreiden en inzetten. Inhoudelijk gaan we ook werk maken van besparing en kringlopen van grondstoffen. Van de thema’s landbouw en verkeer maken we specifieke prioriteiten.

We schetsen in dit plan onze missie en onze plek in de provincie, en onze dromen, doelen, resultaten, strategie en op hoofdlijnen de activiteiten voor de periode van 2014 tot en met 2017. En we geven natuurlijk aan op welke punten wij ons willen ontwikkelen.

Het Beleidsplan is hier te downloaden als PDF-bestand