Nieuwe website Wind op Land!

9 februari 2017

Nieuwe website Wind op Land!

Vanaf vandaag is er een splinternieuwe website in de lucht over Wind op Land: www.windopland.info. Door en voor de mensen die betrokken zijn bij wind-op-landprojecten.

wind op landJe vindt hier aansprekende praktijkvoorbeelden van dit type projecten. De betrokkenen delen hun aanpak en ervaringen. Ook vind je op de site een agenda, nieuws, veelgestelde vragen en een kenniscentrum met onderzoeken en rapporten. Allemaal over draagvlak en participatie bij wind op land projecten.

De website is een gezamenlijk initiatief van De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu.

Naast het lanceren van deze website, organiseren wij dit jaar drie bijeenkomsten over de volgende onderwerpen:

1.    Draagvlak en participatie: het perspectief van alle rollen
2.    Ruimtelijke ordening, locatiekeuze: Hoe richt je idealiter het proces in om tot goede afweging van locaties te komen? Hoe betrek je belanghebbenden?
3.  Praktijkvoorbeelden

Binnenkort staan de data, sprekers en locaties op de website!

Heb je nog ideeën, interessante informatie, een bijdrage aan bijeenkomsten, of een praktijkvoorbeeld dat we mogen delen op de website? Dan horen we het graag.

Input leveren kan via het contactformulier.