Nieuwe locaties voor drinkwaterwinning

27 juni 2014

Nieuwe locaties voor drinkwaterwinning

In de regio Twente-Achterhoek zoeken de provincies Overijssel en Gelderland, de waterschappen en het drinkwaterbedrijf naar nieuwe locaties voor waterwinning. Er is in de toekomst meer water nodig voor Twente. De locaties die in beeld zijn, zijn Daarle, Vriezenveen, De Holterberg  en Goor. Natuur en Milieu Overijssel nodigt in opdracht van de provincie Overijssel inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit om mee te denken over kansen, mogelijkheden en eventuele beperkingen. Je bent van harte uitgenodigd  op  onze werkbijeenkomst op 8 juli in Nijverdal of Goor.

Er zijn 5 locaties geselecteerd die mogelijk in aanmerking komen voor waterwinning. Vier daarvan liggen in Overijssel en een in Gelderland. Voor Overijssel gaat het over de volgende vier:

  • Vriezenveen: zoekgebied ligt in de gemeente Twenterand, tussen de kern van Vriezenveen  en het Veenschap
  • Daarle: zoekgebied ligt in de gemeente Hellendoorn, ten oosten van Daarle, tussen het dorp en de Linderbeek
  • Sallandse Heuvelrug: zoekgebied ligt in de gemeente Hellendoorn, op de Holterberg, ten      zuidwesten van Haarle
  • Goor: zoekgebied ligt in de gemeente Hof van Twente, ten zuidwesten van Goor, tussen  Herikerberg en het Twentekanaal

Voor Gelderland gaat het om de Lochemse berg.

In deze bijlage vind je kaartjes met de zoekgebieden per locatie.  Deze staan met een stip aangegeven. De stip geeft een indicatie van het gebied waar de winning eventueel kan komen. De overige gebieden (op de kaartjes) zijn inmiddels afgevallen.

Zorgvuldig planproces
Bij de keuze voor een goede drinkwater winlocatie gaat het niet alleen over de zuiverheid van het grondwater maar ook om de effecten op de omgeving. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden en kansen, zoals: herinrichting van het gebied voor recreatie of nieuwe natuur, het ontwikkelen van een waterlandgoed, het oprichten van een watercoöperatie of het zorgen voor extra water voor natuur en landbouw.
Provincie Overijssel en provincie Gelderland nemen eind 2014 een besluit over de nieuwe waterwinning locatie(s). Op de locatie(s) moet in totaal 7 miljoen m3 water per jaar gewonnen kunnen worden om aan de drinkwatervraag van Twente te kunnen voldoen. Om te bepalen waar een of meer nieuwe waterwinning(en) kunnen plaatsvinden, wordt een zorgvuldig planproces doorlopen.  Afwegingen worden gemaakt tussen waterkwaliteit, effecten op omgeving, duurzaam gebruik, kosten en wensen van betrokkenen. Naast de m.e.r.-technische aspecten is er dus ook expliciet aandacht voor maatschappelijke kosten en baten en ruimtelijke kwaliteit, zodat een nieuwe winning op een duurzame manier wordt ingepast in de omgeving. Ruimtelijke kwaliteit gaat niet alleen over inpassing, maar ook over sociaal-economische meerwaarden of de verbetering van de leefomgeving.

Welkom om mee te praten
Op 23 en 24 juni organiseerden wij al informatiebijeenkomsten in Goor en Nijverdal. Hier zijn veel ideeën ingebracht door deelnemers. De werkbijeenkomsten op 8 juli is een vervolg hierop. Na een korte inleiding over de plannen worden ideeën op kaarten verder uitgewerkt. We nodigen iedereen die geïnteresseerd is en mee wil denken van harte uit.

Voor de locaties Daarle, Vriezenveen, Sallandse Heuvelrug
Informatie bijeenkomst: dinsdag middag 24 juni van 14.00-17.00u
Werkbijeenkomst: dinsdag 8 juli  van 14.00-17.00 uur
Waar? Zalencentrum Dalzicht, Grotestraat 285 te Nijverdal

Voor de locaties Goor en Lochemseberg
Informatiebijeenkomst: 23 juni van 14.00-17.00 uur
Werkbijeenkomst: 8 juli van 9.00-12.00 uur
Waar? Zalencentrum De Bebsel, Hengevelderstraat 20 te Goor

Aanmelden
Graag vooraf aanmelden bij Natuur en Milieu Overijssel, mail: berg@natuurenmilieuoverijssel.nl

Meer weten?
Mist u informatie of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Willem Seine, tel (038) 4250972 of  06-53191928 of seine@natuurenmilieuoverijssel.nl.