Nieuwe directeur Natuur en Milieufederatie Groningen

12 februari 2016

Nieuwe directeur Natuur en Milieufederatie Groningen

Anneke Schäfer 2De Natuur en Milieufederatie Groningen maakt in 2016 een frisse start met de komst van Anneke Schäfer als nieuwe directeur. Zij neemt de plek in van Roelof Schuiling, die een jaar lang leiding gaf aan de NMG als directeur ad interim. Behalve een nieuwe directeur heeft de NMG sinds januari een nieuwe projectmanager Klimaat en Energie: Michiel Mulder.

Anneke Schäfer is al een lange tijd werkzaam op het terrein van natuur, landschap en milieu; eerst bij Rijkswaterstaat en later bij de Provincie Flevoland. Voor het merendeel vervulde zij leidinggevende rollen, maar ook werkte zij als project- of programmaleider. Ze zette monitoringsprogramma’s op, hield zich bezig met waterkwaliteitsaspecten en had als gebiedscoördinator landelijk gebied in Flevoland veel te maken met terreinbeheerders en andere betrokkenen. De laatste jaren stonden windenergie en de Programmatische Aanpak Stikstof op haar agenda.

Anneke is geboren en getogen in de stad Groningen en volgde er haar studie milieukunde. Dat ze nu weer in de stad kan werken, voelt voor haar alsof de cirkel rond is. Wonen doet ze echter in het zuidoosten van Friesland, in natuurgebied Rottige Meente. Daar geniet ze naar eigen zeggen volop van de natuur. “Ik weet uit ervaring hoe ontspannend natuur kan zijn; spanning en stress vloeien weg als ik met mijn blote handen in de aarde werk.”

Als directeur van de NMG wil Anneke dan ook graag een bijdrage leveren aan het versterken van de natuur en zich inzetten voor een duurzamere provincie Groningen. “Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om aan de generaties na mij een leefbare wereld door te geven. Daarvoor vind ik het belangrijk om in gesprek te gaan met de Groningers, om samen op te trekken. Want zoals een spreekwoord zegt: ‘alleen ben je sneller, maar samen kom je verder’. En dat is wat ik graag wil bereiken; samen met betrokken Groningers op weg gaan om stappen te zetten voor een mooiere en duurzamere provincie. Zodat wij én de generaties na ons, goed en veilig in Groningen kunnen verblijven.”

Met zulke woorden kan de Natuur en Milieufederatie Groningen uiteraard uitstekend uit de voeten. Bestuur en medewerkers hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat de NMG onder Anneke haar leiding kan voortbouwen aan een mooie en duurzame toekomst.