Nieuwe directeur Natuur en Milieu Gelderland

15 februari 2024

Nieuwe directeur Natuur en Milieu Gelderland

Natuur en Milieu Gelderland is heel blij dat ze een opvolger voor Petra Souwerbren hebben gevonden: Frans Davelaar gaat vanaf 1 mei aan de slag als de nieuwe directeur.

Frans Davelaar, directeur Natuur en Milieu GelderlandVeluwe als thuisbasis

Opgegroeid in Putten en nu wonend in Nijkerk noemt Frans Davelaar de Veluwe zijn thuisbasis. Hoezeer dat als ’thuis’ voelde, realiseerde hij zich vooral toen hij in Nederland terugkwam nadat hij jarenlang in Uganda en Ethiopië heeft gewoond. Het viel hem toen ook op hoe mooi de Gelderse natuur is én hoezeer het onder druk staat.

Klimaatverandering, natuur en landbouw

In Uganda heeft hij gezien hoe klimaatverandering de bestaanszekerheid van mensen in gevaar brengt. Regenpatronen zijn volstrekt onvoorspelbaar geworden, waardoor oogsten mislukken. Dat brengt ook enorme sociale onrust met zich mee en de kans op (gewelddadige) conflicten als er schaarste ontstaat aan water, voedsel en grond.

Het belang van veerkrachtige natuur, een gezond milieu, het tegengaan van klimaatverandering en de cruciale rol van de landbouw daarin hebben tegen deze achtergrond zijn levendige belangstelling. In zijn huidige functie bij de Rabobank maakt hij de uitdagingen voor de transitie in de landbouw van nabij mee. “Het is hele taaie materie. Maar bij boeren aan de keukentafel ontmoet ik weinig weerstand tegen de noodzakelijke veranderingen, beter gezegd ik zie vaak veel interesse”, vertelt Frans. “Maar er is wel duidelijkheid nodig, en die ontbreekt al lange tijd.”

En dan nu: Natuur en Milieu Gelderland

En dan nu de stap naar Natuur en Milieu Gelderland. “Het zijn spannende tijden. Er moet, en zal, veel gebeuren in de komende jaren. Natuur, milieu en landgebruik zullen daar een hoofdrol in spelen. Graag zet ik me volledig in om hier met Natuur en Milieu Gelderland een zo goed mogelijk resultaat te behalen”, meldt Frans.

Neem contact op met Natuur en Milieu Gelderland