Nieuw governance model Natuur en Milieufederaties

4 juli 2023

Nieuw governance model Natuur en Milieufederaties

Sinds deze maand kent onze organisatie een nieuw governance model. We zijn overgestapt op een dualistisch model met een raad van toezicht en een directeur-bestuurder. De 12 Natuur en Milieufederaties zijn vertegenwoordigd in de federatieraad. Deze raad van aangeslotenen heeft adviesrecht en op enkele punten beslisrecht.

Waarom een nieuw governance model

Na een evaluatie van het bestuursmodel heeft het algemeen bestuur van de Natuur en Milieufederaties (NMF) op 8 juni 2023 besloten om deze te wijzigen. Er is gekozen voor een model dat beter past bij de aard van de organisatie. De nieuwe governance geeft een helder mandaat en sluit aan bij de omvang van de NMF en de groeiende inkomstenstroom.

Wet WBTR

Daarnaast speelde de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) mee. De wijze waarop de landelijke NMF bestuurlijk georganiseerd was, voldeed niet meer aan de WBTR. Het had een dubbellaags toezichtsmodel en dat is niet langer toegestaan. Met het nieuwe governance model is een heldere aansprakelijkheid voor het toezicht wel geborgd.

Raad van toezicht

Op dit moment bestaat de raad van toezicht uit drie personen:

  • Han de Wit (voorzitter)
  • Paquita Perez
  • Suzanne van der Pijll

De huidige netwerkdirecteur Annie van de Pas is benoemd tot directeur-bestuurder.

Meer weten? Neem contact op