Next steps voor het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

8 mei 2019

Next steps voor het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Op 22 mei 2019, de Dag van de Biodiversiteit, organiseren wij samen met de andere initiatiefnemers van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel de bijeenkomst ‘Deltaplan Biodiversiteitsherstel Next Steps’ in Congrescentrum de Werelt te Lunteren. Tijdens deze bijeenkomst nemen wij betrokkenen graag mee naar wat er al in de praktijk gebeurt, waar we met elkaar naar toe willen en hoe we dit samen willen bereiken. Er is alle ruimte om vragen te stellen en input te leveren.

Groeiende beweging

In december vorig jaar is het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gelanceerd. Ons initiatief om met een ongekend brede coalitie aan het werk te gaan om de biodiversiteit in Nederland om te buigen van verlies naar herstel is een maatschappelijke beweging aan het worden. Nu zijn we met vele partijen, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven, in gesprek om ook aan te sluiten. Op de bijeenkomst van 22 mei willen we graag de next steps zetten.

Tags: