Nederland gaat van het gas los

1 februari 2017

Nederland gaat van het gas los

Voor de verwarming van onze huizen, gebouwen en tuinbouwkassen wordt in Nederland voornamelijk aardgas gebruikt. Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet dit anders. Het goede nieuws is: het kan ook anders. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van All-electric isolatie, groen gas en collectieve warmte. Voor het koken zijn inmiddels ook veel betere oplossingen, zoals inductie.

Bewustwording
De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat lijkt heel ver weg, maar dat is het niet. Zeker niet als 7 miljoen huishoudens in die tijd van het aardgas af moeten. De Natuur en Milieufederaties wil hier aan bijdragen. Onze lokale ervaringen op het gebied van de uitfasering van aardgas willen we via ons landelijk dekkende netwerk graag breder delen. Want kennisdeling en het vergroten van bewustwording is hard nodig voor de realisatie van de aardgasvrije wijk.

Bekijk het filmpje #vangaslos van hierverwarmt.nl: