Natuurorganisaties teleurgesteld dat kolencentrale Eemshaven mag doorstoken

9 september 2015

Natuurorganisaties teleurgesteld dat kolencentrale Eemshaven mag doorstoken

Woensdag 9 septemer concludeerde de Raad van State dat de natuurvergunning die de provincie Groningen heeft afgegeven voor de kolencentrale in de Eemshaven overeind blijft. Het Groninger Landschap, de Natuur en Milieufederatie Groningen, Natuurmonumenten en de Waddenvereniging zijn teleurgesteld over de uitspraak en vinden het onbegrijpelijk dat de kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven door mag stoken. “Een kolencentrale in deze tijd en op deze plek, dat kan gewoon niet,” aldus Arjan Berkhuysen van de Waddenvereniging. “Zo’n enorme kolencentrale aan Werelderfgoed Waddenzee belast de kwetsbare natuur te veel.”

De natuurorganisaties vinden dat juist geïnvesteerd moet worden in duurzame vormen van energie en CO2-reductie. Kolencentrales stoten twee keer zoveel CO2 uit als een gasgestookte energiecentrale. Het is de tweede keer in korte tijd dat de overheid de kans laat schieten om iets te doen tegen de uitstoot van CO2. Onlangs ging de regering in de door Urgenda aangespannen klimaatzaak in beroep tegen de uitspraak van de rechter dat de Nederlandse Staat burgers beter moet beschermen tegen klimaatverandering. ‘We moeten echt snel werken aan een energievoorziening zonder olie, kolen en gas. Technisch gezien kan ‘fossielvrij’ ook allang, het is een kwestie van politieke wil’, schreven de organisaties vorige week in een ingezonden brief.

De natuurorganisaties willen in gesprek met bewoners, ondernemers en overheden om te kijken voor welke economische activiteiten plek is in en aan de Waddenzee en welke niet. Om debacles als deze in de toekomst te voorkomen. “Wij vinden dat menselijke activiteiten mogelijk zijn in en aan de Waddenzee. Een kolencentrale als deze gaat ons echter veel te ver. Op het moment voeren we de discussie over negatieve gevolgen telkens achteraf, wat vaak een lange juridische strijd oplevert. Het lijkt ons veel beter voor alle partijen om de discussie nu al te voeren voor alles wat er zou kunnen gebeuren. Dat scheelt iedereen een hoop tijd en geld als een nieuwe activiteit zich aandient,” aldus Arjan Berkhuysen.

Meer informatie
De ingezonden brief van de maatschappelijke organisaties in de Volkskrant naar aanleiding van het beroep tegen de Urgenda-zaak.