Natuur en Milieufederaties ondertekenen intentieverklaring ‘Klimaat Actieve Stad’

7 oktober 2014

Natuur en Milieufederaties ondertekenen intentieverklaring ‘Klimaat Actieve Stad’

De Natuur en Milieufederaties ondertekenen donderdag
9 oktober de intentieverklaring ‘Klimaat Actieve Stad’. De Natuur en Milieufederaties zijn koplopers wat betreft  concrete inzet voor een toekomstbestendig stedelijk gebied, waterveilig en bestand tegen extreem nat, warm of droog weer. De ondertekening van de intentieverklaring ‘Klimaat Actieve Stad’ vindt plaats tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht. Andere ondertekenaars zijn waterschappen, gemeenten, universiteiten, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties.

Godelieve Wijffels, portefeuillehouder Water van De Natuur en Milieufederaties, wijst op de urgentie van de Klimaat Actieve Stad. “Driekwart van de woningen in het binnendijkse gebied kan bij een doorbraak van de primaire waterkeringen schade ondervinden. Ook in buitendijks gebied, waar de bescherming tegen overstromingen vaak zeer beperkt is, staat bebouwing. Vitale en kwetsbare functies, zoals ziekenhuizen en energiecentrales, zijn over het algemeen niet bestand tegen overstromingen.”

Door de verandering van het klimaat – het wordt warmer, natter én droger – staan straten en kelders geregeld blank. Het water van hevige regenbuien kan niet snel genoeg worden afgevoerd. Lange perioden van droogte zorgen op andere momenten juist voor een tekort aan water. Er komen meer warme dagen, dus vaker een hittegolf. Het effect van zo’n hittegolf is in de stad extra groot, omdat de stad de warmte vasthoudt. Om aan deze problemen het hoofd te bieden is in de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (september 2014) afgesproken dat de bebouwde omgeving in Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht.

Bewoners

Bewoners kunnen bijvoorbeeld hun betegelde tuin vervangen door een natuurvriendelijke tuin zodat het water de grond in zakt en niet in het riool of op straat terecht komt. Ook het aanleggen van groene daken biedt soelaas omdat groene daken het water langer vasthouden waardoor er minder snel overstroming optreedt. Verder kunnen er in het buitengebied natuurlijke klimaatbuffers worden gevormd, bijvoorbeeld door het opvangen van water in natuurgebieden.

Gemeenten kunnen samen met het waterschap de lokale klimaatproblemen in kaart brengen en een effectieve lokale adaptatiestrategie formuleren en uitvoeren. De gemeente doet er goed aan de stedelijke (her)ontwikkeling structureel te koppelen aan klimaatopgaven en voorwaarden te stellen aan projectontwikkelaars en bouwbedrijven. In Kampen bestaat een Hoogwaterbrigade. Dit zijn vrijwilligers die bij hoog water in actie komen om de stad te beschermen. Waterschappen hebben dijklegers bestaande uit vrijwilligers die in geval van nood opgeroepen kunnen worden om de dijken te bewaken.

TEDx 2015: Climate Active Cities

Klimaat Actieve Steden is ook het thema van TEDx Zwolle2015 dat plaatsvindt op woensdag 28 januari 2015.  TED staat voor Technology, Entertainment en Design. Het brengt mensen uit de hele samenleving bijeen om nieuwe ideeën te delen, elkaar te inspireren en te ontmoeten. In 2013 werd een eerste TEDxZwolle georganiseerd met onder andere André Kuipers. (Inter)nationale sprekers, kunstenaars, muzikanten en publiek komen naar TEDxZwolle 2015 met nieuwe ideeën en oplossingen voor het samen bouwen aan de steden van de toekomst. TEDxZwolle inspireert tot het bouwen aan duurzame steden. Een van de invalshoeken is de klimaatverandering en de effecten daarvan op onze steden.