Natuur- en Milieufederaties gaan in gesprek over groen herstel

21 juli 2020

Natuur- en Milieufederaties gaan in gesprek over groen herstel

De afgelopen maanden zijn we als samenleving hard geconfronteerd met het coronavirus. Dit was en is voor veel mensen en bedrijven een zorgelijke tijd. Langzaam krijgen we wat meer bewegingsruimte en we hopen dat dit zo kan blijven en verder groeien. Vanaf nu kunnen we ook echt gaan werken aan een duurzaam herstel na de crisis. Voor verschillende Natuur- en Milieufederaties een goede aanleiding om in gesprek te gaan met hun achterban over wat zij belangrijk vinden bij het herstel in hun provincie.

Overijssel denkt over veerkracht na corona

Een breed uitgezette raadpleging van Natuur en Milieu Overijssel geeft inzicht in de mening van de inwoners van Overijssel over de noodzaak en mogelijkheden om tot meer veerkracht in onze samenleving en economie te komen. Daarbij werd de vraag gesteld of de onderlinge solidariteit en veerkracht die mensen tijdens de coronacrisis aan de dag leggen, de toon zet voor de toekomst: ‘Het zou mooi zijn dat de veerkracht en flexibiliteit die nu te merken is, wordt omgezet naar iets wat blijvend is.’

Lees het verslag

Gesprek met overheden, bedrijven, maatschappelijke partners én inwoners in Utrecht

De Natuur en Milieufederatie Utrecht vroeg al haar relaties mee te denken over hoe we onze economie en samenleving door de coronacrisis loodsen. De uitkomsten zien ze als voeding aan het gezamenlijke gesprek, dat ze met andere partijen en inwoners in de provincie willen voeren over het richting geven aan de toekomst. Met de ideeën uit de peiling heeft de NMU bijvoorbeeld 10 punten op een rij gezet voor bestuurders en politici.

Lees het verslag

Routekaart in Friesland

‘We zouden een mooie slag kunnen maken naar een meer circulaire economie en daarmee ons welzijn en de volgende generatie een grote dienst bewijzen’, zegt de FMF. Ze vragen input, om samen met inwoners van Fryslân en betrokken organisaties hierover na te denken. En om dit te vertalen naar concrete acties en een nieuwe duurzame visie op Fryslân. Ideeën aandragen kan nog!

Onlangs organiseerde de FMF ook een inspirerend Webinar ‘Toekomstperspectieven voor na de crisis‘ deze is terug te zien op Youtube.

Steun voor de Green Recovery van Drenthe

Natuur en Milieufederatie Drenthe organiseerde een bijeenkomst voor alle Drenten die zich zorgen maken over de toekomst en zich in willen zetten voor een nieuwe en andere samenleving na corona. De respons op dit thema is groot en de visies en inbreng indrukwekkend. Van transitiehelden en sportclubs tot inwoners en buurtinitiatieven van onderop – over een gezamenlijke boodschap zijn ze het eens: De crisis biedt Drenthe alle aanleiding en volop kansen om een groenere en inclusievere weg in te slaan.

Lees meer