Natuur en Milieu Overijssel als makelaar aan de slag voor Jong Leren Eten

16 februari 2017

Natuur en Milieu Overijssel als makelaar aan de slag voor Jong Leren Eten

makelaars_0

Vanaf februari 2017 is Alma Streefkerk namens Natuur en Milieu Overijssel aangesteld als makelaar Jong Leren Eten voor provincie Overijssel. Het landelijke programma ‘Jong Leren Eten’ wil bereiken dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren meer structureel in aanraking komen met informatie en activiteiten over voedsel, met als uiteindelijke doel dat zij leren om gezonde en duurzame keuzes te maken. De makelaar gaat vraag en aanbod nog beter bij elkaar brengen.  

Gezond eten en een gezond eetpatroon zijn van belang voor de gezondheid van ieder individu, maar ook voor de samenleving als geheel. Voorkomen is beter (en goedkoper) dan genezen. Maar de feiten zijn zorgelijk: van de Nederlandse kinderen eet minder dan 1% genoeg groente en minder dan 5% genoeg fruit. En meer dan 10% van de kinderen en jongeren tussen de 4 en 20 jaar heeft overgewicht. Daarom besteden scholen en kinderopvangcentra steeds meer aandacht aan Jong Leren Eten en is er de afgelopen jaren allerlei lesaanbod ontwikkeld om kinderen bewust te maken van duurzaam en gezond voedsel. Maar waar vind je al dat lesaanbod en hoe maak je er een samenhangend en effectief lesprogramma van voor je school? Het programma Jong Leren Eten wil kinderopvangcentra en scholen hierbij ondersteunen en zo bevorderen dat kinderen en jongeren leren kiezen voor gezond en duurzaam eten.

Regionale makelaars
Vanaf februari 2017 is er in elke provincie is een regiomakelaar aangesteld die scholen en aanbieders van voedseleducatie wegwijs kan maken in de vele mogelijkheden. In de provincie Overijssel is deze makelaar Alma Streefkerk van Natuur en Milieu Overijssel. De verbinding tussen de gezondheidssector en natuur- en milieusector ontbreekt vaak in het contact naar scholen. Zij gaat samen met de GGD, JOGG en Natuur- en Milieu educatiecentra een werkbaar en samenhangend aanbod samenstellen voor scholen en hen helpen om dit een plek te geven in het onderwijs of kinderopvang. Of het nu gaat om een adres voor boerderijeducatie, het organiseren van een kookles, een leskist van een Natuur- en Milieu Educatiecentrum, begeleiding van de GGD bij structurele implementatie in het leerplan of het behalen van het vignet Gezonde School. De makelaar weet wie er in de regio actief zijn, welke mogelijkheden er zijn, welke combinaties mogelijk zijn en welke ondersteuning scholen en organisaties kunnen krijgen. Daarbij staat de vraag van de school of het kinderopvangcentrum centraal.

Meer informatie
Wil je meer informatie over Jong Leren Eten in Overijssel of heb je een vraag? Neem dan contact op met Alma Streefkerk, 038-4250993, streefkerk@natuurenmilieuoverijssel.nl. Lees meer over het 4-jarig programma Jong Leren Eten over voedseleducatie en kijk voor actuele informatie op www.jonglereneten.nl.

Het programma Jong Leren Eten is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).