Natuur en Milieu Overijssel organiseert bijpraatsessie over de inzet van de burgerbeweging!

21 september 2022

Natuur en Milieu Overijssel organiseert bijpraatsessie over de inzet van de burgerbeweging!

Het zijn onrustige, onzekere tijden. De problemen stapelen zich op. We zitten met de klimaatverandering, stikstofproblemen, woningcrisis, aardgascrisis, landbouwcrisis, … Hoe bescherm je het algemeen belang, in situaties waarin persoonlijke belangen van individuen zo sterk onder druk komen te staan? Waar ligt onze kracht, als natuur- en klimaatbeweging? Wat wordt er nu van ons gevraagd?

Haarvaten van de samenleving

Dit zijn vragen die ieder van ons zich kan stellen, of je nu betrokken bent bij een vogelwerkgroep, een energiecoöperatie, een buurtinitiatief of een actiegroep. De burgerbeweging in Nederland lijkt sterker dan ooit. Tot in de haarvaten van de samenleving zetten vrijwilligers zich in voor natuur, klimaat en duurzaamheid in eigen leefomgeving. Vaak met veel betrokkenheid, enthousiasme en kennis van zaken.

Dit leidt tot inspirerende vormen van samenwerking, maar ook soms lastige onderhandelingen en lobbytrajecten. Tot spanningen – soms – met overheden, boeren en bedrijven. Doen we dat wel goed? En wat kan, misschien, beter? Deze vragen staan centraal op 27 september. Je bent welkom om hierbij te zijn, en – in informele sfeer – je ervaringen met ons te delen. Met een inleiding van professor Noelle Aarts, die gespecialiseerd is in conflict en dialoog bij complexe natuur en milieubewegingsvraagstukken. En Matthijs Nijboer, directeur Natuur en Milieu Overijssel en co-auteur van het boek ‘In beweging, het complexe samenspel van de burgerbeweging bij duurzame vraagstukken’. En vooral: met de ervaringen van iedereen die mee wil praten.

Alle twaalf de Natuur- en Milieufederaties samen vertegenwoordigen inmiddels al 1.217 burgerinitiatieven (lokale natuur- en milieugroepen, energie-initiatieven of andere burgerinitiatieven) in heel Nederland!

Praktische informatie:

Dinsdagavond 27 september 2022
In het Burgerweeshuis te Deventer
Inloop vanaf 19:00 / 19:30 tot 22:00
Kosten: €10,- (Gratis voor netwerkpartners van Natuur en Milieu Overijssel, aangesloten organisaties & studenten)

Meld je hier aan!

Is deze sessie voor mensen uit jouw netwerk interessant? Stuur ze dan vooral een uitnodiging. Je vindt een apart bestand van de uitnodiging hier.