Nationale Big Jump in Heerhugowaard

11 juli 2013

Nationale Big Jump in Heerhugowaard

Op zondag 14 juli om 15.00 uur houden de Natuur en Milieufederaties de Nationale Big Jump in het Meer van Luna in Heerhugowaard. Burgemeester Han ter Heegde en waterschapsbestuurder Hans van Os doen mee aan dit internationale initiatief waarmee aandacht wordt gevraagd voor het belang van schoon oppervlaktewater. Op hetzelfde moment springen op honderden plekken in Europa duizenden mensen in het water, waarvan op negen plaatsen in Nederland. Alle locaties zijn te vinden op www.bigjump.nl.

Big Jump Met de Big Jump, een initiatief van verschillende natuur- en milieufederaties en waterschappen, vragen we eenmaal per jaar aandacht voor het belang van schoon water en de maatregelen die nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. Doelstelling van het beleid is dat in 2015 alle Europese waterlopen een goede kwaliteit hebben. De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater is de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd, maar is nog niet goed genoeg. Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht dat in 2015 maximaal 20% van de wateren ecologisch gezond is en in 2027 maximaal 40%. Een teveel aan voedingsstoffen in het water, een te onnatuurlijke inrichting en barrières voor vismigratie vormen de belangrijkste knelpunten voor een gezond waterleven. Daarnaast zijn bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en microplastics een probleem.

Als het gaat om zwemwaterkwaliteit scoort Nederland matig. Uit onderzoek in 2012 van het Europees Milieu Agentschap in dertig Europese landen blijkt dat Nederland na België de meeste zwemwaterplekken heeft die niet aan de normen voldoen.

De Big Jump is in 2002 ontstaan aan de Elbe in Duitsland en ieder jaar wordt er op meer plaatsen in Europa aan meegedaan. Vorig jaar waren er al 215 locaties, verspreid over heel Europa. In Nederland wordt op 14 juli gesprongen in Friesland (Kameleondorp Terherne) op twee locaties in Flevoland (Camping Weerwater Almere, Kanaal Urkervaart in Urk (13 juli)), Gelderland (Bussloo, Wilp), Utrecht (Merwedekanaal, stad), op twee locaties in Noord-Holland (Strand van Luna Heerhugowaard, Pampus in het IJmeer) en in Noord-Brabant (Westpolderplas, Etten-Leur en De Mark, grens NL/B).

 

Heerhugowaard Het Meer van Luna is onderdeel van een kunstmatig aangelegd watersysteem rond de Stad van de Zon, één van de meest milieuvriendelijke wijken van Nederland. Het watersysteem is gescheiden van het veel voedselrijkere polderwater in de omgeving. Overtollig regenwater afkomstig van daken en kaden wordt in het meer opgevangen. Het zogenaamde ‘stromingslabyrint’ verwijdert het teveel aan voedingsstoffen uit het water. Het water is vervolgens geschikt voor waterplanten en –dieren en het heeft zwemwaterkwaliteit. Bewoners van Heerhugowaard en Alkmaar hebben hiermee een fantastische recreatieplas vlak naast de deur. Schoon water in stedelijk gebied is niet vanzelfsprekend. Ook niet in de Stad van de Zon. Omdat het een natuurlijk systeem is heb je het nooit helemaal in de hand. En de plas moet ook niet als afvoerputje gebruikt worden. Het is de gezamenlijke uitdaging van gemeente, waterschap en bewoners om de zwemwaterkwaliteit te behouden. Bijvoorbeeld door geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken, want die kunnen in het water spoelen. En door niet overmatig de eendjes te voeren, dat kan leiden tot te voedselrijk water en blauwalgen.

 

Programma 14 juli Heerhugowaard:

13.00–15.30 uur    Watermarkt en (kinder-) activiteiten op dagrecreatieterrein. Een waterbeestjesexcursie met het IVN vertrekt om 13.30 uur vanaf het IVN kraampje

14.45 uur               Deelnemers Big Jump verzamelen zich op het strand (omkleden kan desgewenst in het aanwezige toiletgebouw)

15.00 uur               Het startschot voor de Sprong in het Meer van Luna wordt gegeven door wethouder Leo Dickhoff. Burgemeester Han ter Heegde, bestuurder Hans van Os van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Erna Krommendijk van Milieufederatie Noord-Holland springen dan samen met u.