Nationaal kustpact beschermt onze kust

22 februari 2017

Nationaal kustpact beschermt onze kust

Kustpact ondertekend

Kustlandschappen worden voortaan beter beschermd. Er komt een grote rem op recreatieve bebouwing op lege stranden en duinen. Dat is vastgelegd in het kustpact dat gisteren onder leiding van Minister Schultz van Haegen (I&M) werd ondertekend door meer dan 60 overheden en organisaties. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en Natuurmonumenten zijn medeondertekenaars van het kustpact namens de coalitie Bescherm de kust.

Bescherm de kust
De Coalitie Bescherm de Kust is opgetogen dat alle betrokken overheden dit pact onderschrijven. Alex Ouwehand, directeur van de Natuur en Milieufederatie Zuid Holland (rechts op de foto): ”De kust is een kip met gouden eieren. Iedereen is uiteindelijk beter af als we daar zorgvuldig mee omgaan. Het kustpact vormt de spelregels voor die zorgvuldige omgang. Wij zijn blij dat hier nu overeenstemming over is bereikt en dat de handtekeningen zijn gezet.”

Golf van protest
Eind 2015 startte de Coalitie Bescherm de kust een campagne om het probleem van bebouwing aan de Nederlandse kust aan te kaarten. Hierop volgde een golf van protest uit de samenleving, vooral in reactie op het opheffen van het bouwverbod aan de kust door minister Schultz. Ruim 105.000 Kustbeschermers zetten hun handtekening voor een betere bescherming van de kust. Minister Schultz trok het besluit weer in en zegde toe met alle partijen in gesprek te gaan om te komen tot gezamenlijke afspraken in een kustpact.

Lees verder over Bescherm de Kust